Öğretim Üyesi İlanı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN                                        
Aşağıda  Anabilim   Dalı  itibariyle  ünvan ve şartları  belirtilen,  Üniversitemiz Fakültelerinde  açık  bulunan  kadrolara   
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi  ilanın yayını tarihinden  itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,      
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
3- Üç adet fotoğraflarını,      
4- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)      
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)
6- Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan  Üniversitemiz Birimlerinde Doçent
 ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
8- Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört)
    nüsha halinde      
         a) Özgeçmişlerini,      
         b) Yayın listelerini,      
         c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.      
           - Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler   
             sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna 
             Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları  sağlamış olmaları,
          - Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,
          - Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul 
            edilmeyecektir.      
ANABİLİM DALI Doçent Dr. Öğretim Üyesi AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ      
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1   Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent ünvanı almış olmak.Protez kaide materyallerinin güçlendirilmesiyle ilgili çalışma yapmış olmak.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1   Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent ünvanı almış olmak.Protez materyallerinin polisajlanmasıyla ilgili çalışma yapmış olmak.
PERİODONTOLOJİ 1   Periodontoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak. Periodontal hastalığın tedavisi ile sistemik hastalık ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
DİN BİLİMLERİ   1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ      
GÖĞÜS HASTALIKLARI 1   Göğüs Hastalıkları alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Pnömokonyosis ile ilgili çalışma yapmış olmak.
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI 1   Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Septum deviasyonları konusunda çalışma yapmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI 1   Göz Hastalıkları alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Keratoplasti konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ      
FİZİK EĞİTİMİ 1   Fizik Eğitimi alanında doçent ünvanına sahip olmak ve Kuantum Fiziğinin Öğretimi hakkında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1   Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent ünvanına sahip olmak ve Beşeri ve Ekonomik Coğrafyalar hakkında çalışmalar yapmış olmak.
       
30.07.2018 TARİH 30494 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ : 13.08.2018      
İLAN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET ADRESİNDE YAYIMLANMIŞTIR. (http://www.dpb.gov.tr)

Başvuru Formu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması FormuYayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin