Öğretim Elemanı Alım İlanı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 04.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

Yönetmelik İçin Tıklayınız
Başvuru Formu İçin Tıklayınız
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine (ilan numarasını belirterek) eklemeleri gerekmektedir;

1- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2- Diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,
3- Transkript,
4- Üç adet fotoğraf,
5- Özgeçmiş,
6- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),
7- Adli Sicil Belgesi,
8- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,
9- Öğr.Gör.kadrolarına başvuracak adaylardan yüksek lisans mezunu olmayanların lisans mezuniyet alanları ile ilgili ilanda belirtilen süre kadar tecrübeli olduklarını gösterir SGK belgesi,
10- Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu,(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur.
- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr
- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz.Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.

Duyuru Başlama Tarihi                                        : 27.01.2017

Son Başvuru Tarihi                                               : 10.02.2017

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi                   : 16.02.2017

Giriş Sınav Tarihi                                                  : 21.02.2017

Sonuç Açıklama Tarihi                                          : 28.02.2017Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin