Öğrenci Toplulukları Açılış Teklifleri

21.09.2016 tarihli 2016/19-3 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı uyarınca kabul edilen “Öğrenci Toplulukları Yönergesi” uyarınca açılması istenilen  Topluluk tekliflerinin 28 Ekim 2016 tarihine kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

EK: Öğrenci Toplulukları Yönergesi

 Topluluğun Kuruluşu için Gerekli  Belgeler( Madde 11-13 uyarınca)

 • Başvuru Dilekçesi
 • Topluluk Üyelerinin İsim Listesi
 • Tüzük Taslağı
 • Üyelerin adı, soyadı, kayıtlı olduğu program ve öğrenci numaraları
 • Disiplin cezası olmadığına dair belge

Yönergenin 19.madde uyarınca  Topluluk Tüzüğü içeriği

 • Topluluğun adı
 • Topluluğun amacı
 • Topluluğun faaliyet alanı/kapsamı
 • Üyelik koşulları
 • Topluluk organları( Yönetim  kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Kurulu)
 • Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları.
 • Yönetim/Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, Yönetim /Denetleme Kurulunun asil ve yedek üye sayısı, toplama, karar alma usul şekilleri.
 • Tüzüğün ne şekilde değişeceği.


Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin