KPSS-2017/2 Yerleştirme Sonucuna göre Üniversitemize Atanması Planlanan Adayların Dikkatine !

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından;

 

KPSS-2017/2 Yerleştirme Sonucuna göre Üniversitemize atanması planlanan adaylardan istenilen belgeler

 

Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 06.12.2017 tarihinde açıklanan KPSS-2017/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemize ataması planlanan adaylar tespit edilmiştir.

 

Adayların adreslerine posta yolu ile tebligat yapılmayacak olup, atamaların yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek, 22.12.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

1-Özgeçmiş

2-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek... akıl hastalığı... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu (Psikiyatri Servisinden alınması yeterli.)

3-Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4- Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, E-Devlet'ten alınabilir.)

5- 8 adet vesikalık fotoğraf.(Son 6 aylık, erkek adaylar için kravatlı)

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlik durum belgesi.(Terhis belgesi/ Tecil belgesi E-Devlet'ten alınabilir.)

8- Ortaokul veya lisede öğrenim süresinden farklı olarak hazırlık sınıfı okuyanların bu belgeyi okullarından ibrazı gerekir.

9- KPSS Sonuç çıktısı.

10- KPSS Yerleştirme çıktısı.

11-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgeler

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)

 (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden temin edilebilir.)

 

İlgililere Duyurulur.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin