Karaelmas TÖMER Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türkçe Sınavı (Turkish Exam for Foreign Students)

Sınav Tarihi  : 6 Eylül 2019 

Sınav Yeri    : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık ve Yeni Eğitim Bloğu F1, F2, F3 Amfileri

Saat            : 09:30 

   

Konuşma Sınavı (Speaking) :14:00 

Sınava girecek öğrencilerin pasaport kimlik ve öğrenci belgelerini getirmeleri zorunludur. Sonuçlar karaelmastomer.beun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

It is compulsory for the students to bring their passport/ID and student certificate to the exam. Results will be announced at karaelmastomer.beun.edu.trYayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin