Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sevil Uygun İlikhan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi, kalkınmanın öznesi olması gerektiği bilincindeyiz. 

Biz annelerimizin, kız kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın; eğitim, sağlık, ekonomi, istihdam, akademik ve siyaset alanlarında güçlenmeleri , ülkemizde kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü uygulamanın ortadan kaldırılması, fırsat eşitliğini sağlayacak yasal düzenlemeler dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması, kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda konumlarının iyileştirilmesi ve bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. 

Kadınlarımız toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplumun içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse o toplum üretkendir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin