2021-2022 Akademik Yılı Muafiyet Sınavı ile Seviye Tespit Sınavı

Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı Duyurusu

Hazırlık sınıfları Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı, 20.09.2021 Pazartesi günü, iki oturum halinde yüz yüze yapılacaktır.

Her iki sınav da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ortak Bina’da yapılacaktır.

  1. Oturum: Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı: Sınav süresi 120 dakikadır. Saat 10:00’da başlayıp, 12:00’de sona erecektir.

Bu sınava;

  1. a) üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına ilk kez kaydını yaptırmış ve hazırlık eğitiminden muaf olmak isteyen öğrenciler ve
  2. b) zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde ya da 2020-2021 akademik yılında başarı ile tamamlayamayan öğrenciler katılabilirler.

Bu sınavdan başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden;

  • kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 puan;
  • tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan almaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Bu tarihte Covid-19 nedeniyle karantina sürecinde olduklarını veya ciddi bir sağlık sorunu yaşadıklarını belgelemek kaydıyla sınava katılamayacak öğrencilerimiz için daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte tekrar muafiyet sınavı uygulanacaktır. Bu istisna dışındaki hiçbir durum için kesinlikle sınav yenilenmeyecektir.

  1. Oturum: Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: Sınav süresi 90 dakikadır. Saat 14:00’te başlayıp, 15:30’da sona erecektir.

Bu sınava;

  1. a) isteğe bağlı hazırlık sınıfında okuyacak öğrenciler ve
  2. b) yabancı dil yeterlilik (muafiyet) sınavına katılamayan veya katılıp başarısız olmuş hazırlık okuyacak olan öğrenciler katılacaktır.

Öğrencilerin, dil seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilebilmeleri için bu sınava girmeleri zorunludur.

 

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İDE) öğrencilerinin seviye belirleme sınavına girmelerine gerek yoktur.


Yayınlanma Tarihi : 08.09.2021
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin