Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Formu

Üniversitemizde Devlet memurluğuna alınacak olan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-8 maddesi uyarınca "Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Formu"nu elektronik ortamda 4 kopya olarak doldurarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması FormuYayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin