Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aşağıda tabloda belirtilen yerlerde ve tarihlerde gerçekleştirilecektir. Bir sonraki eğitim 31.08.2016 Çarşamba tarihinde Farabi yerleşkesinde Prof.Dr. Tahir Karauğuz Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Tüm akademik ve idari personelimizin katılımı gerekmektedir.

Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

         
No Kurullar Tarih Saat Yer
         
1 Farabi Kampüsü tüm çalışanların eğitimi 29.08.2016 31.08.2016 09.30 - 12.30 Prof. Dr. Tahir Karauğuz Konferans Salonu
  Mühendislik Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi
  Tüm Daire Bşk.
  İletişim Fakültesi
  Beden Eğitim ve Spor YO.
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Güzel Sanatlar Fakültesi
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  İncirharmanı Kampüsü (Yabancı Diller YO ve Devlet Kons.)
  Obezite ve Diyabet Merkezi
         
2 İbni-i Sina Kampüsü tüm çalışanların eğitimi 01.09.2016 02.09.2016 09.30-17.30 Tıp Fak. 2. Kat B Salonu
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Tıp Fakültesi
  Eczacılık Fakültesi
  Zonguldak Sağlık YO
  Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO
         
3 Kdz. Ereğli Kampüsleri tüm çalışanların eğitimi 17.08.2016 09.30-17.30 Ereğli Eğitim F. Doruk Binası Konferans Salonu
  Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi
  Kdz. Ereğli MYO
  Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi
         
4 Alaplı MYO Kampüsü tüm çalışanların eğitimi 29.08.2016 09.30-17.30 Konferans Salonu
         
5 Devrek MYO Kampüsü tüm çalışanların eğitimi 31.08.2016 09.30-17.30 Senato Toplantı Salonu
         
6 Çaycuma-Gökçebey MYO Kampüsleri tüm çalışanların eğitimi 05.09.2016 09.30-17.30 Toplantı Salonu
         
8 Zonguldak MYO Kampüsü tüm çalışanların eğitimi 17.08.2016 09:30-17.30 S-01 Dersliği


Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin