Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuçları (10 Şubat 2021)

2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği puanları ve puanlarda yapılan değişikliklerin gerekçeleri ile süresi içinde yapılan itiraz sonuçlarını içeren listeler tarafınıza iletilmek üzere Dekanlığınıza / Müdürlüğünüze EBYS üzerinden gönderilmiştir.


Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin