26.12.2017 Tarihli Öğretim Elemanı Alımı İlanı Giriş Sınavı Sonuçları

26.12.2017 tarihinde yayımlanan 1022894 numaralı Alaplı Meslek Yüksekokulu, Türk Dili ve Edebiyatı Okutmanı alımı ilanı için yapılan, 18.01.2018 tarihli sınavın sonuçları itiraza istinaden iptal edilmiştir. Sınav tarihi ayrıca ilan edilecektir. 

İlgililere duyurulur.


Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin