2021-2022 2. Ek Yerleştirme Sonucunda Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı Duyurusu

2021-2022 2. Ek Yerleştirme Sonucunda Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı Duyurusu

2021 YKS 2. Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı, 03.11.2021 Çarşamba günü, iki oturum halinde yüz yüze yapılacaktır.
Her iki sınav da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İncirharmanı Kampüsü Konferans Salonu’nda uygulanacaktır.
İlk Oturum : Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı: Sınav süresi 120     dakikadır. Saat 10.00’da başlayıp, 12.00’de sona erecektir.
  • Bu sınava; üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına ilk kez kaydını yaptırmış ve hazırlık eğitiminden muaf olmak isteyen öğrenciler katılacaklardır. İsteğe bağlı olarak hazırlık eğitimi alacak öğrenciler bu sınava kesinlikle girmeyeceklerdir.
Bu sınavdan başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden;
  • kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 puan;
  • tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan almaları gerekmektedir.
İkinci Oturum : Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: Sınav süresi 90 dakikadır. Saat 14.00’te başlayıp, 15.30’da sona erecektir.
Bu sınava;
  • isteğe bağlı hazırlık sınıfında okuyacak öğrenciler ve
  • yabancı dil yeterlilik (muafiyet) sınavına katılamayan veya katılıp başarısız olmuş hazırlık okuyacak olan öğrenciler katılacaktır.
Öğrencilerin, dil seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilebilmeleri için bu sınava girmeleri zorunludur.
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İDE) öğrencileri ikinci oturumda uygulanacak olan seviye belirleme sınavına girmeyeceklerdir.


Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin