2020-2021 Akademik Yılı / 2. Ara Sınav Konuşma Bölümüne İlişkin Duyuru

2020-2021 Akademik Yılı / 2. Ara Sınav Konuşma Bölümüne İlişkin Duyuru

A1 ve A2 Kurları
 

 1. İkinci ara sınavın konuşma bölümü POSTER SUNUMU VİDEOLARI üzerinden değerlendirilecektir. Sunumlar 11-13 Ocak tarihleri arasında sınıf danışmanlarına teslim edilecektir. 
 1. Sunum konuları 28 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında danışmanlar tarafından öğrencilerle paylaşılacak ve o hafta her sınıf kendi konu dağılımını yapacaktır. Her öğrencinin farklı bir konu üzerinde çalışması beklenmektedir. 
 1. Sunum konuları hocalar tarafından öğrencilere iletilen listeden seçilecektir ve PowerPoint, Prezi vb slaytlı sunum hazırlama programları kullanılarak tek sayfa/tek slayt üzerinde ortalama 4-6 görsel içerecek şekilde hazırlanacak ya da öğrencinin elle hazırlayacağı bir poster üzerinde yine aynı sayıda görsel içerecek şekilde hazırlanıp sunulacaktır. MICROSOFT WORD belgesi şeklinde hazırlanan ödevler kabul edilmeyecektir. 
 1. Sunum süresi minimum 2, maksimum 3 dakikadır. Süresi 2 dakikanın altında olan videolar kesinlikle değerlendirilmeyecektir. Süre aralığına dikkat etmek öğrencinin sorumluluğundadır. 
 1. Slayt ya da posterde yalnızca görseller ve başlıklar (ya da birkaç önemli anahtar kelime ) yer almalıdır. Tüm metnin yazılı olması durumunda sunumlar geçerli olmayacaktır. 
 1. Sunum metninin özgün olması ve öğrencinin dil seviyesine uygun cümleler içermesi önemlidir. Hazırlama aşamasında intihal yapıldığı tespit edilen ödevler geçersiz sayılacaktır. 
 1. Sunum metinleri hiçbir şekilde herhangi bir yerden okunmayacaktır. 
 1. Videoda hem slaytın/ posterin, hem de yüzünüzün net bir şekilde görünüyor olması mecburidir. 

      Bunun için bazı yöntemler : 

 • Tek kişilik bir zoom oturumu açıp, hem kamerayı hem de ekran paylaşımını açarak sunumu yapmak ve kaydetmek. 
 • Sunumu bir bilgisayardan ya da usb girişi olan bir TV üzerinde göstererek, çekimi harici bir kamera karşısında (cep telefonu vs.) yapmak. 
 • Görselleri çıktı alarak bir karton üzerine yapıştırmak, yanına geçip anlatarak videoyu karşıdan çekmek. 
 • Bu maddeler yalnızca bir fikir niteliğinde olup, bunların dışında öğrencinin hem görüntüsünün hem de sunumun aynı videoda görünebileceği her türlü yöntem geçerli olacaktır.

 

B1 Kuru (İDE Sınıfları)

 • Konuşmanın toplam süresi 5-8 dakikadır.
 • Videoların son teslim tarihi ise 13 Ocak 2021 Çarşamba’dır.
 • Her öğrenci sınıf danışmanı tarafından kendine verilen 2 konu hakkında konuşacaktır. Birinci kısım Bilgi Verici bir konuşma olacaktır.Öğrenciler kendilerine sorulan soruları detaylı bir biçimde açıklamalıdırlar.  İkinci kısım Tartışmalı bir konu olup öğrenciler bu konuya neden katılıp katılmadığını detaylı bir şekilde anlatacaklardır.
 • Konuşmada her iki bölüme verilen süre dengeli olmalıdır.
 • Öğrenciler konuşmalarını cep telefonu veya benzeri bir cihazla kendilerinin görüneceği şekilde Video montaj içermemeli, metin herhangi bir yerden okunmamalıdır
 • Öğrenciler kaydettikleri videoları, önceden ilan edilecek olan internet sitesine (Google Drive’a) teslim tarihine kadar yükleyeceklerdir. 
 • Sınav, kriter doğrultusunda 15 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

EİDE 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1XvIulptb3IdsoT1v6_5PHA37AiotgMUU?usp=sharing

İDE 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1F3jzM4_P3AdaysgW127uod4eAc93-eE7?usp=sharing

İDE 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1az0W0ulCgsEPwjYEsvg3Vxtdu3cdkfgh?usp=sharingYayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin