2019 Yılı I. Dönem Proje Çağrısı


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce 2019 yılında Lisans üstü Öğrenim ve Bireysel Araştırma Projelerine destek verilecektir. Proje başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerimiz I. Dönem başvurularını 01/02/2019–28/02/2019 tarihleri arasında “ZBEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi” çerçevesinde BAP otomasyonu yazılımı yoluyla yapacaklardır.

Otomasyon sisteminde ilgili birimlerin Dekan ve/veya Müdürlerinin BAP otomasyonu yazılım sistemi üzerinden gelen proje başvurularını değerlendirmek üzere sistemden üç (3) dış uzman ataması yapması ve gelecek olan uzman görüşleriyle birlikte 19/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne BAP otomasyonu yazılımı yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Bu çağrı kapsamında 2019 yılı için verilecek azami destek miktarları Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projelerine verilecek azami destek miktarı; Yüksek Lisans Projeleri için 15.000,00.-TL, Doktora Projeleri için      30.000,00.-TL, Lisansüsütü programı olmayan birimlere yönelik Bağımsız Araştırma Projeleri için 15.000,00.-TL olarak uygulanacaktır.

2019 yılı Yurtdışı Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında; Yurtdışı Sözlü Bildiri Projeleri ABD ve Uzakdoğu için     6.500,00.-TL, Batı ve Kuzey Avrupa Ülkeleri için 4.500,00.-TL, Doğu Avrupa, Balkan, Orta ve Yakındoğu Ülkeleri için 3.500,00.-TL, Diğer Ülkeler için 4.000,00.-TL, Yurtdışı Poster Projeleri ABD ve Uzakdoğu Ülkeleri için 2.500,00.-TL, Kuzey ve Batı Avrupa Ülkeleri için 1.500,00.-TL’ye kadar, Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Proje önerileri için TÜBİTAK’ın desteklediği miktara kadar destek verilecektir. Bu Destek Projelerine başvurularda proje çağrı dönemi bulunmamakta, öğretim üyelerimiz tarafından yıl içinde başvuru yapılabilmektedir.
Bilimsel Araştırma Projeleri sayfamızdaki BAP Otomasyon Sistemi üzerinden  beun uzantılı e-posta adresi ve şifresi ile başvurular 01/02/2019–28/02/2019 tarihleri arasında kabul edilmektedir.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin