2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

(Pedagojik Formasyon Başvuru adresi https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx olarak güncellenmiştir. Adayların ön kayıt yapmak için bu linki kullanmaları gerekmektedir.)

Kimler Başvurabilir?

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.11.2015 tarih ve 64943 sayılı “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısı gereğince ve 07.07.2017 tarihli Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından 2017/15-2 sayılı kararla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde başlatılmak üzere 4. Sınıfta öğrenim görenler ve mezun olanlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle ara sınıflarda (1, 2 ve 3.sınıflar) öğrenim gören öğrenciler ile başka üniversitelerde öğrenim gören 4. Sınıf öğrencilerinin başvuruları kesinlikle alınmayacaktır.

Kontenjan Dağılımı*

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen kontenjan 1564’dür.

Kontenjanın %75’i Bülent Ecevit Üniversitesi’nde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerimize ve Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) MEZUN olmuş adaylara verilecektir.

Kontenjanın %25’i ise diğer üniversitelerden MEZUN olmuş adaylara verilecektir.

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Program Adı

Bülent Ecevit Üniversitesi 4.sınıfta öğrenim gören veya dönem uzatmış veya Mezun öğrenciler için

Kontenjan

Diğer Üniversitelerden Mezunlar İçin

Kontenjan

Toplam

Fizik-Kimya

100

33

133

Biyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik

72

24

96

Matematik

145

48

193

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

30

10

40

Yabancı Diller Alanları

75

25

100

Psikoloji- Sosyoloji-Felsefe

50

17

67

Tarih

50

17

67

Türk Dili ve Edebiyatı

120

40

160

Sağlık

200

67

267

İlahiyat

150

50

200

Müzik-Resim

60

20

80

Mühendislik Alanları

50

17

67

İktisadi ve İdari Bilimler Alanları

50

17

67

Öğretmenlik atamalarına uygun diğer bütün bölümler*

20

7

27

Toplam

1172

392

1564

NOT:

Yukarıdaki ilan edilen kontenjanlar boş kaldığı takdirde, boş kalan alanlardaki kontenjanlar Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince diğer alanlara kaydırılabilecektir.

Pedagojik Formasyon Programının 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem derslerinin hafta sonu ve Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsünde yapılması planlanmaktadır.

*Öğretmenlik atamalarına uygun diğer bütün bölümlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/Tebli%C4%9Fler+dergisi+2683_Agustos_2014.pdf/b69c63e3-8cb4-4e81-ad87-5efd08e25072        

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıt işlemleri aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

Ön kayıtlar

Ön kayıtlar 17 Temmuz – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

Adaylar https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt esnasında beyan edilen e-mail adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemlidir. Not sistemine giriş, not sorgulama ve iletişim beyan edilen e-mail ve telefon ile yapılmaktadır.

Adaylar başvuru formunun çıktısını imzalayarak şahsen yaptırdıkları kesin kayıtta imzalı formlarını teslim edeceklerdir.

NOT:

Adaylar 100’lük sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden 4’lük sisteme göre not dönüşümünü resmi olarak yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir. Formasyon birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacak ve not dönüşümü yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Mezunlar için değerlendirme:

Mezunlar, genel akademik ortalamlarına göre değerlendirilerek sıralanacak olup, eşitlik durumunda mezuniyet tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.

Mezuniyet yılının da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

4. Sınıf öğrencileri için değerlendirme:

Öğrencilerin sıralaması transkriptleri ile beyan ettikleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi sonu akademik genel ortalamaya göre yapılacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde alttan dersi olmayan öğrencilere öncelik verilecektir.

Alttan dersi olma konusunda eşitlik olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazananlar 01 Ağustos 2017 tarihinde Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimince http://eğitim.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

Kesin kayıtlar 01 Ağustos – 04 Ağustos 2017 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içinde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).

Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar http://eğitim.beun.edu.tr adresinde 07 Ağustos 2017 tarihinde ASİL LİSTE ilan edilecek ve 07 – 11 Ağustos 2017tarihleri arasında olmak üzere 5 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda 1. YEDEK LİSTE 14 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilcek 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında olmak üzere 5 iş günü kayıt süresi verilecektir. Herhangi bir bölüme kayıt yaptıracak aday kalmadığı durumda kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjanın doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın 2. YEDEK LİSTEDEN akademik ortalamalar esas alınarak kesin kayıt hakkı verilecektir.

Kayıt ücreti 2054 (iki bin elli dört) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi; Ziraat Bankası Karaelmas Zonguldak Girişimci Dinamik Şubesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı TR71 0001 0023 5959 2054 9250 03 nolu hesaba Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2017-18 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

Kesin kayıtta istenen belgeler

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Sadece mezunlar için)

2. Mezun olduğu/olacağı üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu

5. İki adet fotoğraf

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEZUNLAR VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AKADEMİK TAKVİM

I. YARIYIL

23 EYLÜL 2017 (Cumartesi) DERSLERİN BAŞLAMASI

25-29 EYLÜL 2017 MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

11 KASIM 2017 ARA SINAVLAR

23 ARALIK 2017 DERSLERİN BİTİŞİ

30 ARALIK 2017 GÜZ YARIYILI GENEL SINAVLARI

06 OCAK 2018 BÜTÜNLEME SINAVLARI

II. YARIYILI

05 ŞUBAT - 09 ŞUBAT 2018 DERS KAYITLARI VE HARÇ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

16 ŞUBAT 2018 (Cuma) DERSLERİN BAŞLAMASI

19 - 23 ŞUBAT 2018 MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

31 MART 2018 ARA SINAVLAR

12 MAYIS 2018 DERSLERİN BİTİŞİ

26 MAYIS 2018 BAHAR YARIYILI GENEL SINAVLARI

02 HAZİRAN 2018 BÜTÜNLEME SINAVLARI

06 HAZİRAN 2018 TEK DERS SINAVLARI

* Akademik Takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü taktirde değişiklikler yapılabilir.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin