Yönetim
Rektör

Prof. Dr. Mahmut ÖZER

Rektör


Tel: +90 372 257 40 14
Faks: +90 372 257 50 78

mahmutozer2002 yahoo.com
m.ozer beun.edu.tr

5 Mayıs 1970 yılında Tokat’ta doğan Mahmut ÖZER, ilk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora’sını Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Temmuz 2002’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitede 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak görevine devam etmiştir. Temmuz 2010 itibarıyla Profesör olarak atanan Özer, 28.11.2010 tarihinden itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürmektedir.

Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan vekili olan Özer, şu ana kadar 24 yüksek lisans tezine ve 7 doktora tezine danışmanlık yapmıştır. SCI indeksli dergilerde 48 makalesi, ulusal hakemli dergilerde 18 makalesi, 3 uluslararası kitap bölümü, 3 ders notu, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış 104 bildirisi bulunmaktadır. Özer’in yayınlamış olduğu makalelere Ocak 2017 itibariyle 608 atıf (Web of Science) yapılmıştır. Alanı ile ilgili çok sayıda yayını olan Özer’in ayrıca yükseköğretimle ilgili yayınları ve “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” ve “Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” başlıklı ortak yazarlı kitapları bulunmaktadır. 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörüdür (Editor-in-Chief). Halen İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi,  ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Kalkınma Kurulu Başkanı’ dır. Mahmut Özer evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

Tamamlanan Doktora Tezleri

 1. Hande Erkaymaz, “Elektrokulogram (EOG) Sinyalinin İncelenmesi ve Yapay Zekâ Teknikleri ile Modellenmesi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2014 (Ortak Danışman: İlhami M. Orak).
 2. Kenan Zengin, “Parmak Vuru Ölçüm Sistemi Tasarımı ve Test Sonuçlarının Veri Madenciliği Teknikleri ile Analizi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2014 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 3. Rukiye Uzun, “Biyolojik Nöral Ağlarda Latans Dinamiklerinin Analizi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2014.
 4. Okan Erkaymaz, “İleri Yönlü Yapay Sinir Ağlarında Küçük Dünya Ağı Yaklaşımı ve Uygulamaları”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2012 (Ortak Danışman: N. Yumuşak).
 5. Ergin Yılmaz, “Biyolojik Nöronlardan Oluşmuş Ölçeksiz Ağın Dinamiklerinin Araştırılması”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2012.
 6. Umut Orhan, “EEG İşaretlerinden Epilepsi Hastalığının Teşhisi için Yeni Yaklaşımlar”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2011 (Ortak Danışman: M. Hekim).
 7. Muhammet Uzuntarla, “İleri Yönlü Biyolojik Sinir Ağlarında Bilgi İletimi”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2011 (Ortak Danışman: E. Köklükaya).

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

 1. Uğur İleri, “Kısa-Süreli Sinaptik Plastisitenin Nöron Dinamiklerine Etkisi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2015 (Ortak Danışman: M. Uzuntarla).
 2. Veli Baysal, “Periyodik Kuplajın Ölçeksiz Ağlarda Zamansal Düzenliliğe Etkileri”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2014. (Ortak Danışman: E. Yılmaz).
 3. Ali Çalım, “Heterojen Nöral Ağda Eşik Altı Bilgi Kodlama”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2014 (Ortak Danışman: M. Uzuntarla).
 4. Ali Narin, “Çoklu Sınıflandırıcı Sistemleri ile Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2013. (Ortak Danışman: Y. İşler).
 5. Rukiye Uzun, “Miyelinli Aksonlarda Spayk Yayılımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 6. Erkan Eren, “Piramit Sensör Tekniği ile Güneş İzleme Sistem Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 7. Atakan Gündüz, “Nöral Ağlarda Network Topolojisinin Zamansal Düzenliliğe Etkisi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 8. Hacı Şaban Celayir, “Havalı Yağlama Sisteminin Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle Kontrol Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 9. Bülent Özgümüş, “Zonguldak Kent Merkezinin 100kHz-3GHz Frekans Bandında Elektromanyetik Kirliliğinin Araştırılması “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Ortak Danışman: Z. Saraç).
 10. Hakan Kaya, “Optik Faz Eldesinde Hartley Dönüşümünün Kullanılması “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Ortak Danışman: Z. Saraç).
 11. Osman Çelen, “Ayak Tabanı Basınç Dağılımı Ölçüm Cihazlarının Tasarımı ve Üretilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2009.
 12. Taner Özdemir, “Parmak-Vuru Performans Ölçüm Sistemi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2009 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 13. Murat Uçar, “Alternatör Arızalarının Zeki Denetim Teknikleri ile Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: R. Bayır).
 14. Asude Ağartan, “FitzHugh-Nagumo Nöral Ağda Lokal ve Global Eşik-altı Periyodik Uyartımın Kodlanması“, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009.
 15. Uğur Fesli, “Mikrodenetleyici Denetimli Düşük Güçlü Yenilenebilir Enerji Üreteci Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: R. Bayır).
 16. Hüseyin Yeter, “Parmak-Vuru Performansı Ölçüm Cihazı Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 17. Muhammet Ali Özsoy, “Nöronal Ağlarda Bilgi Kodlama ve Senkronizasyon “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2007.
 18. Okan Erkaymaz, “Nöron Dinamiklerinin Neuron Yazılımı ile Modellenmesi “, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Nisan 2007.
 19. İlker Türker, “Stokastik İyon Kanal Benzetim Algoritmalarının Karşılaştırılması “,ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006.
 20. Kenan Zengin, “Nöronların Bölmeli Modelinin Bilgisayar Yazılımına Dayalı Benzetimi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006.
 21. Muhammet Uzuntarla, “Stokastik FitzHugh-Nagumo Model Dinamiklerinin Belirlenmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.
 22. Şükriye Nihal Ağaoğlu, “Stokastik İyon Kanal Küme Boyutu ve Sıcaklığın Tek-Bölmeli Nöron Dinamikleri Üzerindeki Etkileri “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.
 23. N. Hakan Ekmekçi, “İyon Kanallarında Meydana Gelen Dalgalanmaların Nöron Çalışma Dinamiklerine Etkisi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2005.
 24. Esen Öztürk, “Gerilim-Kontrollü İyon Kanallarında Gürültü ve Gürültü-Kanal İlişkisinin Belirlenmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2005.

YÜKSEK ÖĞRETİM ile İLGİLİ YAYINLAR

 1. M. Özer, Türkiye' de Doktora Eğitiminde Uluslararası Öğrenciler, Star Gazetesi, 12 Ağustos 2017
 2. M. Özer, Yükseköğretime Bakış 2017: İzleme ve Değerlendirme Raporu, Türkiye Gazetesi, 21 Haziran 2017
 3. M. Özer, Üniversite için akılcı ve gerçekçi bir istikamet: Çevreye Odaklanma, Türkiye Gazetesi, 07 Haziran 2017
 4. M. Özer, Yükseköğretimde Nasıl Bir Misyon Farklılaşması?, Türkiye Gazetesi, 19 Mayıs 2017
 5. M. Özer, What is the GreenMetric World University Ranking?, The New Turkey, 08 Mayıs 2017
 6. M. Özer,Yükseköğretimde misyon farklılaşması, Star Gazetesi, 06 Mayıs 2017
 7. M. Özer, Do the World University Rankings Reflect Reality?, The New Turkey, 12 Nisan 2017
 8. M. Özer, Dünya Üniversite Sıralamaları ve Ülke Gerçekleri, Türkiye Gazetesi, 02 Nisan 2017
 9. M. Özer, Medeniyet ve Kültür Dili Üzerine Notlar, TürkiyeGazetesi, 17 Mart 2017
 10. M. Özer, Yükseköğretimde Milli Seferberlik, Kriter Dergisi, 01 Mart 2017
 11. M. Özer, A New Page in Turkish Higher Education: The Institutional Evaluation Era, The New Turkey, 10 Şubat 2017
 12. M. Özer, Üniversite ve medeniyet ilişkisi, Yeni Şafak Gazetesi, 25 Ocak 2017
 13. M. Özer, Yükseköğretim Sistemimizde Kalitede Yeni Bir Sayfa: Kurumsal Değerlendirme Dönemi, Kriter Dergisi, 01 Ocak 2017
 14. M. Özer, YÖK’ün 100/⁠2000 Doktora Projesi ve Doktora Meselemiz, Türkiye Gazetesi, 01 Ocak 2017
 15. M. Özer, With Brexit and the Trump Election, Turkey Has a Chance to Draw More International Students, The New Turkey, 26 Aralık 2016
 16. M. Özer,  Yükseköğretimde Doktora Seferberliği, Kriter Dergisi, 3 Aralık 2016.
 17. M. Özer,  Trump Sonrası Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Sorunu, Star Gazetesi, 3 Aralık 2016
 18. M. Özer, The Internationalization of Higher Education in Turkey: Realities, Motivations and Opportunities, Insight Turkey, Vol. 18 (4):53-63, November 2016.
 19. M. Özer,  How Turkey Can Compete with the Global Academic Market, The New Turkey, 22 Kasım 2016
 20. M. Özer,  Üniversitelerde yönetim reformuna ihtiyaç..., Türkiye Gazetesi, 22 Ekim 2016
 21. M. Özer,  The Matter of the Doctorate (PhD) in Turkey, The New Turkey, 19 Ekim 2016
 22. M. Özer,  Doktora Meselesi Memleket Meselesi, Açıkgörüş, Star, 08 Ekim 2016
 23. M. Özer,  The Internationalization of Higher Education in Turkey, The New Turkey, 20 Eylül 2016
 24. M. Özer, Mesleki Yükseköğretimde Güçlü Altyapı Bölgesel Kalkınmayı Artırıyor, Türkiye Gazetesi, 06 Temmuz 2016
 25. M. Özer, Yükseköğretim Kalitesini Artırmada Sahici Bir Çaba Örneği, Star Gazetesi, 18 Haziran 2016
 26. M. Özer, Women’s Access to Higher Education and Their Employment in Turkey, The New Turkey, 17 Haziran 2016
 27. M. Özer, Akademisyenler Akademi Üzerine Daha Çok Düşünüp Daha Çok Yazmalı, Milliyet Gazetesi, 15 Haziran 2016
 28. D. Günay, M. Özer, Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının 2000’li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 6 (1):1-⁠12 (2016)
 29. M. Özer, Yükseköğretime kadınların erşimi ve istihdamı,Hürriyet Gazetesi, 10 Nisan 2016
 30. M. Özer, Üniversite İçin Olmazsa Olmaz: Kütüphane, Milliyet Gazetesi, 01 Nisan 2016
 31. M. Özer, Yükseköğretimde Kalite Üzerine Notlar, Türkiye Gazetesi, 22 Mart 2016
 32. M. Özer, Uluslararası Öğrencilerden Yeterince Yararlanabiliyor Muyuz?, Hürriyet Gazetesi, 22 Şubat 2016
 33. M. Özer, Elit Yükseköğretime Elveda, Milliyet Gazetesi, 27 Ocak 2016
 34. D. Günay, M. Özer, Türkiye'de Meslek Yüksek Okulları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, YÖK Raporu, Haziran 2015
 35. M. Özer, B. S. Gür, M. Özoğlu, T. Akgeyik, E. Çetinkaya, E. T. Karagöl, M. Öztürk, M. K. Biçerli, Ö. Açıkgöz, T. Özhan, Z. Çelik, Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi, SETA , Aralık 2012
 36. M. Özer, Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3:18-23 (2012)
 37. M. Özer, Türkiye Yükseköğretimi İçin Kalite Güvence Sistemi Yaklaşımları, Eğitime Bakış, 23:15-20 (2012)
 38. M. Özer, Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1):10-13 (2012)
 39. M. Özer, A. Çavuşoğlu, B. S. Gür, Restorasyon ve Toparlanma Dönemi: Mesleki ve Teknik Eğitimde 2000’li Yıllar, B. S. Gür (Ed.),2000’li Yıllar: Türkiye’de Eğitim (ss.163-192), Meydan Yayıncılık, İstanbul, 2011
 40. M. Özer, B. S. Gür, T. Küçükcan, Kalite Güvencesi: Türkiye Yükseköğretimi için Stratejik Tercihler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2):59-65 (2011).
 41. M. Özer, Türkiye’de Yükseköğretimde Büyüme ve Öğretim Üyesi Arzı, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1):23-26 (2011).
 42. M. Özer, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Üzerine, Cumhuriyet Bilim Teknoloji 1213/18, 18 Haziran 2010.
 43. M. Özer, B. S. Gür, T. Küçükcan, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, SETA, Ağustos 2010.

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI)

 1. R. Uzun, E. Yilmaz, M. Özer, "Effects of autapse and ion channel block on the collective firing activity of Newman–Watts small-world neuronal networks", Physica A, 486:386-396, (2017).
 2. O. Erkaymaz, M. Özer, M. Perc, "Performance of Small-World Feedforward Neural Networks for the Diagnosis of Diabetes", Applied Mathematics and Computation, 311:22-28, (2017).
 3. M. Uzuntarla, J. J. Torres, P. So, M. Özer, E. Barreto, "Double Inverse Stochastic Resonance with Dynamic Synapses",  Physical Review E , 95(1), 012404, (2017).
 4. E. Yilmaz, M. Özer, V. Baysal, M. Perc, “Autapse-⁠induced Multiple Coherence Resonance in Single Neurons and Neuronal Networks”, Scientific Reports, 6:30914, (2016).
 5. O. Erkaymaz, M. Özer, “Impact of Small-World Network Topology on the Conventional Artificial Neural Network for the Diagnosis of Diabetes”, Chaos Solitons&Fractals, 83: 178-185, (2016).
 6. E. Yilmaz, V. Baysal, M. Özer, M. Perc, “Autaptic Pacemaker Mediated Propagation of Weak Rhythmic Activity Across Small-World Neuronal Networks”, Physica A, 444:538-546 (2016).
 7. E. Yilmaz, V. Baysal, M. Perc, M. Özer, “Enhancement of Pacemaker Induced Stochastic Resonance by an Autapse in a Scale-Free Neuronal Network”, Sci. China Technol. Sci., 59(3):364-370, (2016).
 8. M. Uzuntarla, E. Yilmaz, A. Wagemakers, M. Ozer, “Vibrational Resonance in a Heterogeneous Scale Free Network of Neurons”, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, 22(1-3): 367-374, (2015).
 9. M. Uzuntarla, M. Özer, U Ileri, A Calim, J.J. Torres, “Effects of Dynamics Synapses on Noise-Delayed Response Latency of a Single Neuron", Phys. Rev. E, 92:062710, (2015).
 10. Y. İşler, A. Narin, M. Özer, "Comparison of the Effects of Cross-validation Methods on Determining Performances of Classifiers Used in Diagnosing Congestive Heart Failure", Measurement Science Review, 15(4): 196-201 (2015).
 11. H. Erkaymaz, M. Özer, İ. M. Orak “Detection of Directional Eye Movements based on the Electrooculogram Signals Through an Artificial Neural Network”, Chaos Solitons&Fractals, 56:202-208 (2015).
 12. E. Yılmaz, V. Baysal, M. Özer, “Enhancement of Temporal Coherence via Time-Periodic Coupling Strength in a Scale-Free Network of Stochastic Hodgkin-Huxley Neuron”, Physics Letters A, 379: 1594-1599 (2015).
 13. E. Yılmaz, M. Özer, “Delayed feedback and detection of weak periodic signals in a stochastic Hodgkin-Huxley neuron”, Physica A, 421:455-462 (2015).
 14. R. Uzun, M. Özer, M. Perc, “Can Scale-Freeness Offset Delayed Signal Detection in Neuronal Networks?”, EuroPhysics Letters (EPL), 105(6):60002 (2014).
 15. O. Erkaymaz, M. Özer, N. Yumuşak, “Impact of  Small-World Topology on the Performace of a Feed-Forward Artificial Neural Network Based on Two Different Real-Life Problems”, Turkish Journal of Electrical Engineering&Computer Science,  22(3):708-718 (2014).
 16. A. Narin, Y. İşler, M. Özer, “Investigating The Performance Improvement of HRV Indices In CHF Using Feature Selection Methods Based On Backward Elimination And Statistical Significance”, Computers in Biology and Medicine, 45:72-79 (2014).
 17. M. Uzuntarla, J. R. Cressmann, M. Özer, E. Barreto, “Dynamical Structure Underlying Inverse Stochastic Resonance And Its Implications”, Physical Review E, 88:042712 (2013).
 18. M. Uzuntarla, R. Uzun, E. Yılmaz, M. Özer, M. Perc “Noise-delayed Decay In The Response of A Scale-Free Neuronal Network”, Chaos Solitons&Fractals, 56:202-208 (2013).
 19. E. Yılmaz, M. Uzuntarla, M. Özer, M. Perc “Stochastic Resonance in Hybrid Scale-Free Neuronal Networks”, Physica A, 392:5735-5741 (2013).
 20. E. Yılmaz, M. Özer, “Collective Firing Regularity of A Scale-Free Hodgkin-Huxley Neuronal Network In Response To A Subthreshold Signal”, Physics Letters A, 377:1301-1307 (2013).
 21. M. Uzuntarla, M. Özer, D. Q. Guo, “Controlling The First-Spike Latency Response of A Single Neuron Via Unreliable Synaptic Transmission”, European Physical Journal B, 85:282-289 (2012).
 22. U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “Epileptic Seizure Detection Using Probability Distribution Based On Equal Frequency Discretization”, Journal of Medical Systems, 36(4):2219-2224 (2012).
 23.  M. Uzuntarla, M. Özer, E. Köklükaya, “Optimization of Weak Signal Propagation In A Feedforward Network”, BMC Neuroscience 12(Suppl 1):P176 (2011).
 24. U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “EEG Signals Classification Using The K-Means Clustering And A Multilayer Perceptron Neural Network Model“, Expert Systems with Applications, 38:13475-13481 (2011).
 25. U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “Epileptic Seizure Detection Using Artificial Neural Network And A New Feature Extraction Approach Based On Equal Width Discretization”, Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture of Gazi University, 26(3):575-580 (2011).
 26. M. Özer, M. Perc, M. Uzuntarla, E. Koklukaya, “Weak Signal Propagation through Noisy Feedforward Neuronal Networks”, NeuroReport, 21:338-343 (2010).
 27. M. Özer, M. Uzuntarla, M. Perc, L. J. Graham “Spike Latency and Jitter Of Neuronal Membrane Patches With Stochastic Hodgkin-Huxley Channels”, Journal of Theoretical Biology, 261:83-92 (2009).
 28. M. Özer, M. Perc, M. Uzuntarla, “Controlling The Spontaneous Spiking Regularity Via Channel Blocking On Newman-Watts Networks of Hodgkin-Huxley Neurons”, EuroPhysics Letters (EPL), 86 (4), 40008 (2009).
 29. M. Özer, M. Perc, M. Uzuntarla, “Stochastic Resonance on Newman-Watts Networks of Hodgkin-Huxley Neurons with Local Periodic Driving”, Physics Letters A, 373:964-968 (2009).
 30. M. Özer, M. Uzuntarla, T. Kayıkcıoğlu, L. J. Graham, “Collective Temporal Coherence For Subthreshold Signal Encoding on A Stochastic Small-World Hodgkin-Huxley Neuronal Network”, Physics Letters A, 372:6498-6503 (2008).
 31. M. Özer, M. Uzuntarla, “Effects of the Network Structure and Coupling Strength on the Noise-Induced Response Delay of A Neuronal Network”, Physics Letters A, 372:4603-4609 (2008).
 32. M. Özer, L. J. Graham, “Impact of Network Activity on Noise Delayed Spiking for a Hodgkin-Huxley Model”, European Physical Journal B, 61:499-503 (2008).
 33. M. Özer, L. J. Graham, O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, “Impact of Synaptic Noise and Conductance State on Spontaneous Cortical Firing”, NeuroReport, 18:1371-1374 (2007).
 34. M. Özer, “A Comparative Analysis of Linear, Nonlinear and Improved Nonlinear Thermodynamic Models of Voltage-Dependent Ion Channel Kinetics”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 379:579-586 (2007).
 35. M. Özer, M. Uzuntarla, S. N. Agaoglu, “Effect of the Subthreshold Periodic Current Forcing on the Regularity and the Synchronization of Neuronal Spiking Activity”, Physics Letters A, 360:135-140 (2006).
 36. M. Özer, “Frequency-Dependent Information Coding in Neurons with Stochastic Ion Channels for Subthreshold Periodic Forcing”, Physics Letters A, 354:258-263 (2006).
 37. M. Özer, “Determination of Rate Kinetics in Ion Channels by the Path Probability Method and Onsager Reciprocity Theorem”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 357:397-414 (2005).
 38. M. Özer, N. H. Ekmekci, “Effect of channel noise on the time-course of recovery from inactivation of sodium channels”, Physics Letters A, 338(2):150-154 (2005).
 39. M. Özer, I. Provaznik, “A Comparative Tool for the Validity of Rate Kinetics in Ion Channels by Onsager Reciprocity Theorem”, Journal of Theoretical Biology, 233(2):237-243 (2005).
 40. M. Özer, “An Improved Nonlinear Thermodynamic Model of voltage-Dependent Ionic Currents”, NeuroReport, 15(12):1953-1957 (2004).
 41. M. Özer, “Activation kinetics of T-type Calcium Channel by A Path Probability Approximation”, NeuroReport, 15(9):1451-1455 (2004).
 42. M. Özer, R. Erdem, “Dynamics of Voltage-Gated Ion Channels In Cell Membranes by the Path Probability Method”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 331:51-60 (2004).
 43. M. Özer, R. Erdem, I. Provaznik, “A new approach to define dynamics of the ion channel gates”, NeuroReport, 15(2):335-338 (2004).
 44. M. Özer, Y. Isler, H. Ozer, “A Computer Software for Simulating Single-compartmental Model of Neurons”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 75:51-57 (2004).
 45. M. Özer, “Analysis of Time-Course of the Recovery from Inactivation for the Molluscan Ionic Currents”, Iran J. Sci. Tech. Transaction B, 28:351-358 (2004).
 46. M. Özer, “Relaxation Phenomena in the Activation and Inactivation Gates of Ionic Channels”, Chinese J. Phys., 41(2):206-217 (2003).
 47. M. Özer, R. Erdem, “A New Methodology to Define the Equilibrium Value Function in the Kinetics of (In)Activation Gates”, NeuroReport, 14(7):1071-1073 (2003).
 48. T. Kayıkçıoğlu, A. Gangal, M. Özer, “Reconstructing Ellipsoids from Three Projection Contours”, Pattern Recognition Letters, 21(11):959-968 (2000).

B. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. M. Özer, “The Causal and Anticausal Paths for the Dynamics of Voltage-Gated Ion Channels Based on the Path Probability Method”, In: Statistical Mechanics Research, Eds. Byung-Soo Kim, Nova Publishers, ISBN: 978-1-60456-029-9, 217-248, 2009.
 2. M. Özer, M. Uzuntarla, “Synchronization Between Neuronal Spiking Activity and Sub-Threshold Sinusoidal Stimuli Based on the FitzHugh-Nagumo Model”, In: Mathematical Methods in Engineering, Eds. K. Tas, J.A. Tenreiro Machado and D. Baleanu, Springer, ISBN: 978-1-4020-5677-2, 415-421, 2007.
 3. M. Özer, “Relaxation Phenomena in the (In)Activation Gates of the Voltage-Gated Ion Channels”, in Global Analysis and Applied Mathematics, Eds. K. Taş, D. Baleanu, D. Krupka, O. Krupkova, American Institute of Physics 729:362-368, ISBN:0-7354-0209-4, 2004.

C. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. M. ÖzerÇözümlü Alternatif Akım Devre Problemleri, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu Yayınları No:5, Ders Notları Serisi No:3, Tokat, 2001.
 2. M. Özer, Ö. S. Yapıcı, M. Yakar, Enerji İletimi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu Yayınları No:2, Ders Notları Serisi No:1, ISBN:975-7328-23-5,Tokat, 1999.
 3. M. ÖzerÇözümlü Elektrik Devre Problemleri, Arı Ofset, ISBN:975-96400-0-7, Tokat, 1998.

 D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. R.Uzun, M. Özer, "Effects of Autapse and Channel Blockage on Firing Regularity in a Biological Neuronal Network", Istanbul Univesitesi-Journal of Electrical & Electronic, 17(1):3069-3073 (2017).
 2. V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, "Blocking of Weak Signal Propagation via Autaptic Transmission in Scale-Free Networks", Istanbul Univesitesi-Journal of Electrical & Electronic, 17(1):3081-3085 (2017).
 3. O. Erkaymaz, M. Özer,Impact of Newman-⁠Watts Small-⁠World approach on The Performance of Feed-⁠Forward Artificial Neural Networks, Karaelmas Science and Engineering Journal, 6(1):182-⁠186 (2016).
 4. U. İleri, A. Çalım, M. Özer, M. Uzuntarla, “Latency Coding in Neurons with Short-Term Synaptic Depression and Facilitation”, Journal of the Istanbul Faculty of Medicine, 77(1): 72, 2014.
 5. A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Effects of Heterogenity and Synaptic Dynamics on weak signal processing”, Journal of the Istanbul Faculty of Medicine, 77(1): 71, 2014.
 6. R. Uzun, M. Özer, “Impact of the Variations in the Temperature on the First Spike Latency of a Hodgkin-Huxley Neuron Model”, Karaelmas Science and Engineering Journal, 3(1):26-29 (2013).
 7. U. Fesli, M. Özer, R. Bayır, “Ev Tipi Bir Solar-Rüzgar Hibrid Sistem Tasarımı ve Uygulanması”, Electrotech, 189:280-288 (2010).
 8. M. Uçar, M. Özer, R. Bayır, “Alternatör Arızalarının Zeki Denetim Teknikleri ile Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi”, Otomasyon, 213:102-112 (2010).
 9. M. Uzuntarla, M. Özer, “Farklı Uyartım Bölgeleri İçin Nöronal Gürültünün Bilgi Kodlama Üzerine Etkileri”, Teknoloji, 10(1):1-11 (2007).
 10. L. A. Akhvlediani, O. I. Davarashvili, G. Sh. Darsavelidze, M. I. Enukashvili, N. P. Kekelidze, T. S. Mamedov, M. Özer, L. H. Tecer, “Amplitude Dependence of the Internal Friction in PbTe Crystals”, Technology, 9(1):1-5 (2006).
 11. Y. Isler, N. H. Ekmekci, M. Özer, “Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Bir Yazılım”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1):97-104 (2006).
 12. L. A. Akhvlediani, O. I. Davarashvili, G. Sh. Darsavelidze, M. I. Enukashvili, N. P. Kekelidze, T. S. Mamedov, M. Özer, L. H. Tecer, “Temperature Dependency of Internal Friction in PbTe Crystals”, Technology, 8(3):279-285 (2005).
 13. M. Özer, A. Bal, “Functions of Voltage-gated Ion Channels”, J. Electrical and Electronics, 4(1):1091-1104 (2004).
 14. M. Özer, Y. Isler, “A New Computer Software for Simulation of Neurons”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1):1-8 (2004).
 15. M. Özer, “İyonik Kanal Aktivasyon ve İnaktivasyon Kapılarının Dinamik Davranışı için Alternatif Denklemler”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(3):349-356 (2003).
 16. M. Özer, “Phase-plane Analysis for A Simplified Model of Purkinje Cell Dendrite”, Mathematical and Computational Applications, 8(1):71-78 (2003).
 17. M. Özer, “Analysis of Time-course of the Recovery from Inactivation of Ionic currents in Cerebellar Purkinje Cell”, Mathematical and Computational Applications, 7(1):53-63 (2002).
 18. M. Özer, T. Kayıkçıoğlu, “Performance Analysis of Fitted Curves for Steady-state (In)Activation of Ionic Currents Present in Purkinje Cell Somata on Somatic Membrane Potential”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1), 75-80 (2002).

 E. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. E. Yılmaz, V. Baysal, M. ÖZER, “Effects of time-⁠periodic coupling strength on the firstspike latency dynamics of a scale-⁠free network of stochastic Hodgkin-⁠Huxley neurons” _25th Annual Computational Neuroscience Meeting (CNS 2016)_, 2-⁠7 July 2016, South Korea.
 2. V. Baysal, E. Yılmaz, M. ÖZER , “Effects of autapse on the transsmission of weak localized rhythmic activityin in scale-⁠free neuronal networks”, International Journal of Experimental and Clinical
  Anatomy, Vol. 9, Suppl 1, April 2015.
 3. O. Erkaymaz, M. Özer, N. Yumuşak, “Performance Analysis of a Feed-Forward Artificial Neural Network with Small-World Topology”, Procedia Technology, 1:291-296 (2012).
 4. E. Yılmaz, M. Özer, A. Çavuşoğlu, “Impact of the Ion Channel Blockage on the Collective Spiking Regularity of a Scale-Free Neuronal Network”, Procedia Technology, 1: 199-204 (2012).
 5. E. Yılmaz, M. Özer, A. Çavuşoğlu, “Effects of Channel Blocking on the Spontaneous Firing Regularity of Scale-Free Hodgkin-Huxley Neuronal Network”, 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent systems and  Applications (INISTA), 15-18 June 2011, İstanbul.
 6. U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “Epilepsy Diagnosis from EEG Signals Using Probability Density Function and Mean Square Error”, 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 15-18 June 2011, Istanbul.
 7. H. Kaya, Z. Saraç, M. Özer, H. Taşkın, “Optical signal processing of interference fringes by Hartley transform method”, 17TH Slovak-Czech-Polish Optical Conference On Wave And Quantum Aspects Of Contemporary Optics, Book Series: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering Volume: 7746, 2010.
 8.  M. Uzuntarla, M. Özer, E. Köklükaya “Propagation of Firing Rate in a Feedforward Network With Stochastic Hodgkin-Huxley Neurons”, 20th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2010, Brno, Czech Republic, Vol. 20, p.122-128, 2010.
 9.  U. Fesli, R. Bayır, M. Özer, “Design and Implementation of a Domestic Solar-Wind Hybrid Energy System”, 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2009, Bursa, Vol. 1, p.29-33, 2009.
 10.  M. Uçar, R. Bayır, M. Özer, “Real Time Detection of Alternator Failures Using Intelligent Control Systems”, 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2009, Bursa, Vol. 2, p.380-384, 2009.
 11. M. Özer, M. Uzuntarla, L. J. Graham, “Effect of the Ratio of Inhibitory and Excitatory Conductance on the Regularity of Spontaneous Cortical Activity”, 19th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008, Brno, Czech Republic, Vol. 19, p.11, 2008.
 12. M. Özer, T. Özdemir, M. Gümüş, “A Computer Software for an Efficient Finger-Tapping Test”, 19th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008, Brno, Czech Republic, Vol. 19, p.32, 2008.
 13. M. Özer, M. Uzuntarla, S. N. Ağaoğlu, “Effect of the Sub-Threshold Periodic Current Forcing with Noise on the Synchronization of Neuronal Spiking Activity”, 15th Annual Computational Neuroscience Meeting CNS2006, July 16-20, Edinburgh, UK, Abstract Book, p.80, 2006.
 14. M. Özer, “The Natural and Anticausal Paths for the Dynamics of Ion Channel Gates Based on the Path Probability Method”, Mathematical Methods in Engineering MME-06, Ankara, Abstracts Book, p.41, 2006.
 15. M. Özer, M. Uzuntarla, “Synchronization Between Neuronal Spiking Activity and Sub-Threshold Sinusoidal Stimuli Based on the FitzHugh-Nagumo model”, Mathematical Methods in Engineering MME-06, Ankara, Abstracts Book, p.42, 2006.
 16. M. Özer, I. Türker, “A Comparative Analysis for the Regularity of the Neuronal Spike Train Based on the Five Different Algorithms with Stochastic Ion Channels”, Mathematical Methods in Engineering MME-06, Ankara, Abstracts Book, p.42, 2006.
 17. M. Özer, K. Zengin, “A Computer Software for Simulating Single-Compartmental Model of Neurons with Deterministic or Stochastic Ion Channels”, 18th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, Vol. 18, 361-363, 2006.
 18. M. Özer, I. Türker, “A Comparative Analysis of the Neuronal Response with Stochastic Ion Channels for Preconditioned Monophasic Phase”, 18th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, Vol.18, 160-162, 2006.
 19. M. Özer, M. Uzuntarla, “Investigation of Synchronization Between Neuronal Spiking Activity and Subthreshold Sinusoidal Forcing”, 18th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, Vol.18, 84-86, 2006.
 20. M. Özer, Y. Isler, N. H. Ekmekci, “A Computer Software For Simulating Passive Dendrite Properties Based On The Cable Theory”, 2nd International Symposium On Electrical-Electronics and Computer Engineering, Nicosia, 291-296, 2004.
 21. M. Özer, “Relaxation phenomena in the (In)Activation Gates of the Voltage-Gated Ion Channels”, International Workshop on Global Analysis, Cankaya University, Ankara, 2004.
 22. M. Özer, R. Erdem, I. Provaznik, “A New Approach to Dynamic Modeling of Voltage-Dependent Ion Channel Gates”, 17th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2004, Brno, Czech Republic, Vol.17, 381-383, 2004.
 23. M. Özer, I. Provaznik, K. Zengin, “A Statistical Physics Model of Voltage-Dependent Ion Channels”, 17th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2004, Brno, Czech Republic, Vol.17, 387-389, 2004.
 24. M. Özer, “Ionic Channel Density of Purkinje Cell Somata can Act as a Delayed Response Parameter”, International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks: TAINN’ 2003, Çanakkale, Vol.E3, 277-279, 2003.
 25. M. Özer, Y. İşler, “A New Computer Software for Simulation of Single Compartmental Model of Neurons”, International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks: TAINN’ 2003, Çanakkale, Vol.E3, 268-270, 2003.
 26. M. Özer, “Excitability and Dynamics of Voltage-gated Ionic Currents in Squid Giant Axon”, Proc. 3rd Int. Conference on Mathematical and Computational Applications, Konya, Vol. 1, 366-373, 2002.
 27. M. Özer, “Performance Analysis of Curves Fitted to Steady-state (In)Activation Variable for Voltage-gated Ionic Currents in Purkinje Cell Main Dendrite”,  Proc. 16th Biennial International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2002, Brno, Czech Republic, Vol.16, 433-435, Vutium Press, 2002.
 28. M. Özer, “Analysis of Time-course of the Recovery from Inactivation for the Molluscan Ionic Currents”, Proc. 16th Biennial International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2002, Brno, Czech Republic, Vol.16, 233-235, Vutium Press, 2002.
 29. M. Özer, “Contribution of Voltage-gated Ionic Currents in Cerebellar Purkinje Cell Somata to Passive Membrane Properties under Current Clamp Condition”, Proc. 4th International Workshop on Biosignal Interpretation BSI2002, Como, Italy, Vol.1, 525-529, Milano, 2002.
 30. M. Özer, “Performance Analysis of Fitted Curves for Steady-state (In)Activation of Ionic Currents Present in Purkinje Cell Somata on Somatic Membrane Potential”, Proc. 4th International Workshop on Biosignal Interpretation BSI2002, Como, Italy, Vol.1, 521-524, Milano, 2002.
 31. M. Özer, “Analysis of Axonal Response to Sinusoidal Stimulation Based on Squid Giant Axon”, Proc. International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO’2001, Bursa, Vol.2, 342-344, 2001.
 32. M. Özer, T. Kayıkçıoğlu, “Contribution of Individual Voltage-gated Ionic Currents in Cerebellar Purkinje Cell Somata to Peak Somatic Membrane Potential”,  Proc. International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO’2001, Bursa, Vol.2, 313-316, 2001.
 33. M. Özer, A. Zafer Gürler, “Social and Economic Effects of Medical Imaging Systems”, International Visual Soc. Ass.Annual Conference, Antwerp, Belgium, 56, 1999.
 34.  A. Gangal, T. Kayıkçıoğlu, A. Atasoy, M. Özer, “Improvement of Video Signal-to-Noise Ratio with Adaptive Recursive Filtering,” Proc. 8th Mediterranean Electrotechnical Conference, Bari, Italy, Vol.3, 1686-1689, 1996.
 35.  T. Kayıkçıoğlu, M. Özer, A. Gangal, “Reconstructing Ellipsoids from Its Three Projections”, Proc. 8th Mediterranean Electrotechnical Conference, Bari, Italy, Vol.2, 1079-1082, 1996.

F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. A. Narin, Y. Isler, M. ÖZER, "Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Önceden Kestirimine Ektopik Vuruların Etkisi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2016),İzmir, 3-⁠5 Kasım 2016.
 2. A. Çalım, M.Uzuntarla, M. ÖZER, "Sinaptik İletim Güvenilirliğinin Nöronal Sistemde Senkronizasyona Etkileri" , Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2016),İzmir, 3-⁠5 Kasım 2016.
 3. R. Uzun, M. ÖZER,"Biyolojik Nöral Ağda Öz-⁠Sinaps ve Kanal Bloklamanın Ateşleme Düzenliliğine Etkisi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016), Antalya, 27-⁠29 Ekim 2016.
 4. A. Narin, Y. İşler, M. ÖZER, "Kalp Hızı Değişkenliği Frekans Alanı Ölçümleri ile Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Önceden Kestirimi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016), Antalya, 27-⁠29 Ekim 2016.
 5. V. Baysal, E. Yılmaz, M. ÖZER,"Ölçeksiz Ağlarda Zayıf Sinyal Yayılımının Autaptik İletim Yoluyla Bloklanması",Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016), Antalya, 27-⁠29 Ekim 2016.
 6. Ş.N.Ağaoğlu, A. Çalım, M. ÖZER, M.Uzuntarla, "Biyolojik Nöral Ağlarda Sinaptik Heterojenliğin Vibrasyonel Rezonansa Etkileri",Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016), Antalya, 27-⁠29 Ekim 2016.
 7. C. Kaya, O. Erkaymaz, O. Ayar, M. ÖZER, "Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak VideoOkülografi (VOG) Sinyallerinden Diyabetik Retinopati Hastalığının Fizyolojik Etkilerinin Belirlenmesi",Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016), Antalya, 27-⁠29 Ekim 2016.
 8. E. Yılmaz, V. Baysal, M. Özer, “Hodgkin-⁠Huxley Nöronunda Hibrit Öz-⁠sinapsın Ateşleme Düzenliliğine Etkisi”, IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2016), Zonguldak, 16-⁠19 Mayıs 2016.
 9. H. Erkaymaz, M. Özer, C. Kaya, “Sinirsel Bulanık Yaklaşımı İle EOG Kontrollü Yön Tespit Sistemi”, 19. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2015), İstanbul, 5-6 Kasım 2015.
 10. E. Yılmaz, V. Baysal, M. Özer, “Hodgkin-Huxley Nöronunda Titreşimsel Rezonans”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 11. V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Küçük-Dünya Nöral Ağlarında Öz-sinapsın Lokal Ritmik Aktivite İletimine Etkileri”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 12. R. Uzun, M. Özer, “Kanal Bloklamının İlk Spayk Latans Zamanı Üzerindeki Etkisi”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 13. H. Erkaymaz, M. Özer, C. Kaya, “Ön Eşik Filtreleme Algoritması ile EOG Temelli Akıllı Yön Tespit Sistemi”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 14. U. İleri, A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Kortikal Düzensiz Spayk Aktivitesinde Kısa-Dönem Sinaptik Depresyon Ve Dinamik Ateşleme Eşiğinin Rolü”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 15. A. Çalım, U. İleri, M. Uzuntarla, M. Özer, “Sinaptik İletim Güvenilirliğinin Nöronal Ateşleme Düzenliliğine Etkileri”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 16. V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Öz-sinapsın Ölçeksiz Ağlarda Zayıf Lokal Ritmik Aktivite İletimine Etkileri”,  13.Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK2015), Konya, 30 Nisan-3 Mayıs 2015.
 17. V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Ölçeksiz Nöral Ağlarda Periyodik Kuplajın Eşik-Altı Sinyal Kodlamaya Etkileri”, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELOCO’2014) Bursa, 27-29 Kasım, 2014.
 18. U. İleri, A. Çalım, M. Özer, M. Uzuntarla, “Sinaptik Depresyon Ve Fasilitasyonun Nöronların Latans Kodlama Performansına Etkileri”, 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul, 28-31 Mayıs 2014.
 19. A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Nöron Popülasyonlarında Sinaptik Dinamiklerin Ve Heterojenliğin Eşik Altı Sinyallerin İşlenimine Etkileri”, ”, 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul 28-31 Mayıs 2014.
 20. V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Periyodik Kuplajın Ölçeksiz Nöronal Ağda Ateşleme Düzenliliğine Etkisi”, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2014), Trabzon, 23-25 Nisan, 2014.
 21. A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Effects of Heterogeneity on Information Processing in Biological Neural Networks”, IEEE 22th Signal Processing and Communications Applications (SIU 2014), Trabzon, Turkey, 23-25 Nisan 2014.
 22. A. Narin, Y. İşler, M. Özer, “Konjestif Kalp Yetmezliğinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ile Teşhisinde Sınıflandırıcı Başarımlarının Karşılaştırılması”, IEEE 21th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2013), Girne / KKTC, 24-26 April 2013.
 23.  O. Erkaymaz, M. Özer, N. Yumuşak, “İleri Yönlü Yapay Sinir Ağlarında Küçük-Dünya Ağ Topolojisinin Öğrenme Performansına Etkisi”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010), Kayseri, 21-24 Haziran 2010.
 24.  U. Orhan, M. Özer, M. Hekim, “Kümelemeye Dayalı Olasılık Dağılımı Ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak EEG İşaretlerinden Epilepsi Teşhisi”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010), Kayseri, 21-24 Haziran 2010.
 25.  U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “EEG İşaretlerinin Çok-katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı Modeli İle Sınıflandırılmasında Ayrıklaştırma Yaklaşımı”, 15.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2010, Antalya, 21-24 Nisan 2010.
 26. R. Uzun, M. Özer, “Miyelinli Aksonlarda Kanal Gürültünün Spayk Yayılımına Etkisi”, 15.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2010, Antalya, 21-24 Nisan 2010.
 27.  M. Uzuntarla, M. Özer, E. Köklükaya, “Gürültülü İleri Yönlü Biyolojik Sinir Ağlarında Ateşleme Oranı İletimi”, IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, 22-24 Nisan 2010.
 28.  R. Uzun, M. Özer, “Kanal Bloklamanın Miyelinli Aksonlarda Spayk Yayılımına Etkisi”, IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, 22-24 Nisan 2010.
 29.  E. Yılmaz, M. Özer, B. Şen, “Stokastik Ölçeksiz Nöral Ağda Eşik-altı Uyartımın Kodlanması”, IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, 22-24 Nisan 2010.
 30.  U. Fesli, R. Bayır, M. Özer “Düşük güçlü Bir Hybrid System Tasarımı Ve Uygulaması”, Nuclear & Renewable Energy Resources Conference with International Participation, Ankara, p.181-186, 2009.
 31.  O. Çelen, M. Özer, “Matris Temas Sensör Dizinleri Kullanarak Ayak-Basınç Profilinin Çıkartılması”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2008, 184-186, 2008
 32.  M. Uzuntarla, M. Özer, “Biyolojik Nöral Ağda Ağ Topolojisi ve İyon Kanal Gürültüsünün Uzaysal Senkronizasyona Etkileri”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2008, 225-228, 2008.
 33.  M. Ali Özsoy, M. Özer, M. Uzuntarla, “Gürültü ve Sinaptik Etkileşimin Nöron Ağı Senkronizasyonuna Etkileri”, XIII. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2007, 139-143, İstanbul, 2007.
 34.  M. Uzuntarla, M. Özer, “Membran Potansiyelindeki Eşik-Altı Dalgalanmaların Nöron Ateşleme Eşiğine Etkisi”, XIII. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2007, 134-138, İstanbul, 2007.
 35. M. Özer, O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, “Sinaptik Arkaplan Aktivitesinin İstatistiksel Parametrelerinin Kortikal Nöronların Ateşleme Düzenliliğine Ve Etkin Bekleme Periyoduna Etkisi”, XIII. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2007, 144-148, İstanbul, 2007.
 36.  M. Ali Özsoy, M. Uzuntarla, M. Özer, “Change in Response Time of Neuronal Populations with Noise, Synaptical İnteractions and Stimulus Frequency”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007.
 37. M. Özer, O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, “Effect of the Correlation in Synaptic Background Inputs on the Regularity of Neocortical Neuron Firing Activity”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007.
 38.  O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, M. Özer, “Sinaptik Arkaplan Aktivitesindeki Korelasyonun Neokortikal Nöronların Latansına Etkisi”, VI. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Karabük, 9-13 Nisan 2007. (D2)
 39. S. N. Ağaoğlu, M. Özer, “Stokastik İyon Kanallarına Sahip Tek-Bölmeli Nöron Modelinin Eşik-Altı Periyodik Uyartıma Tepkisinin Spikelar Arası Zaman Aralığı Histogramlarına Dayalı Olarak İncelenmesi”, 1. İyon Kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi, 43-44, İsparta, 14-16 Eylül 2006.
 40. K. Zengin, M. Özer, “İyon Kanal Gürültüsünü Chow-White Algoritmasına Dayalı Olarak Modelleyen Bir Bilgisayar Yazılımı”, 1. İyon Kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi, 51-52, İsparta, 14-16 Eylül 2006.
 41. S. N. Ağaoğlu, M. Özer, “Sıcaklığın Stokastik İyon Kanalları İçeren Nöron Dinamikleri Üzerindeki Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 280-283, Bursa, 2006.
 42.  K. Zengin, M. Özer, “Tek-Bölmeli Nöronların Stokastik Davranışını Modelleyen Bir Bilgisayar Yazılımı”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 284-287, Bursa, 2006.
 43.  M. Uzuntarla, M. Özer, “Nöronların İletişiminde Sezgisel Senkronizasyon”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 201-204, Bursa, 2006.
 44.  M. Uzuntarla, M. Özer, “Yapısal Gürültü Karakteristiğinin Nöron Çalışma Dinamiklerine Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 205-208, Bursa, 2006.
 45.  N. H. Ekmekci, M. Özer, “DC Uyartımların Stokastik Nöron Dinamiklerine Etkisi”, IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 17-19 Nisan 2006.
 46. S.N. Ağaoğlu, M. Özer, “Stokastik İyon Kanallarına Sahip Tek-Bölmeli Bir Nöron Modelinin Eşik-Altı Periyodik Uyartıma Tepkisindeki Düzenlilik”, V. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Zonguldak, 10-14 Nisan 2006. (D3)
 47.  M. Uzuntarla, M. Özer, “İki Farklı Gürültü Modeli İçin Nöronal Spike Üretim Aktivitesi Ve Eşikaltı Periyodik Uyartım Arasındaki Senkronizasyon”, V. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Zonguldak, 10-14 Nisan 2006. (D4)
 48. N. H. Ekmekci, M. Özer, “Sinaptik Gürültü ve Potasyum Kanal Bloklamanın Nöron Dinamiklerine Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, 515-518, İstanbul, 22-25 Eylül 2005.
 49. E. Öztürk, M. Özer, “Nöronlarda Kanal Bloklamasının Eşik-Altı Gerilim Dalgalanmaları Üzerine Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, 519-522, İstanbul, 22-25 Eylül 2005.
 50. Ş. Cinal, N. H. Ekmekci, M. Özer, “Stokastik Nöron Modellerinin Simulink İle Benzetimi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, 458-461, İstanbul, 22-25 Eylül 2005.
 51. E. Öztürk, M. Özer, “Nöronlarda Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları ve Fenomenolojik Empedans İlişkisi”, XI. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2005, İstanbul, 2005.
 52. N. H. Ekmekci, M. Özer, “Eşik-altı Uyartımların Stokastik Nöron Dinamiklerine Etkisi”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, 16-18 Mayıs 2005.
 53. E. Öztürk, M. Özer, “Gerilim-kapılı Potasyum ve Sodyum Kanallarının Tek Kanal Özellikleri”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, 16-18 Mayıs 2005.
 54. N. H. Ekmekci, M. Özer, “Kanal Gürültüsünün Stokastik Sodyum Kanallarının Inaktivasyondan Kurtulmalarına Etkisi”, IV. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 25, Mersin, 29 Mart-2 Nisan 2005. (D9)
 55. E. Öztürk, M. Özer, “Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları ve İyon Kanal Bloklanması Arasındaki İlişki”, IV. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 25, Mersin, 29 Mart-2 Nisan 2005. (D8)
 56. E. Öztürk, M. Özer, “Wang-Buzsaki Nöron Modelinde Eşikaltı Gerilimlerde Oluşabilecek Kanal Gürültüsünün Modellenmesi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2004, 239-243, Bursa, 8-12 Aralık 2004.
 57. N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Nöron Modellemede Gürültü Analizi için Stokastik Hodgkin-Huxley Modeli”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2004, 244-248, Bursa, 2004.
 58. N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Osilasyon Yapan Elektrik Alanın Gerilim-Kontrollü İyon Kanal (In)Aktivasyon Kapı Davranışına Etkisi”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 119-123, İstanbul, 2004.
 59.   E. Öztürk, M. Özer, “Plant Nöron Modelinde Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 227-232, İstanbul, 2004.
 60.  İ. Türker, Y. İşler, N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Hodgkin-Huxley Nöron Modelinin Benzetimi için Bir Bilgisayar Yazılımı”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 124-127, İstanbul, 2004.
 61.  Y. İsler, N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Kablo Kuramına Dayalı Bir Bilgisayar Yazılımı”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 128-132, İstanbul, 2004.
 62. M. Özer, R. Erdem, “Hücre Zarında Bulunan Gerilim-Kapılı İyon Kanallarının Dinamiğinin Yol Olasılık Yöntemi Kullanılarak Modellenmesi”, IX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2003, 53-57, İstanbul, 2003.
 63. M. Özer, Y. İşler, “Nöronların Tek-Bölmeli Modelinin Simülasyonu için bir Bilgisayar Yazılımı”, IX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2003, 47-52, İstanbul, 2003.
 64. M. Özer, Y. İşler, “Nöronların Simülasyonu İçin Yeni Bir Bilgisayar Yazılımı”, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Cilt I, 133-142, İstanbul, 2003.
 65. M. Özer, E. Öztürk, R. Hacıoğlu, “Morris-Lecar Nöron Modelinde İyonik Akım İletkenliklerinin Sistem Denge Noktalarına Etkileri”, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Cilt I, 143-150, İstanbul, 2003.
 66. M. Özer, R. Erdem, “İyonik Kanal Aktivasyon Kapılarının Dinamik Davranışı İçin Yeni Bir Model”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2002, Cilt II, 289-293, Bursa, 2002.
 67. M. Özer, R. Erdem, “İyonik Kanal Aktivasyon ve İnaktivasyon Kapılarının Kinetik Denklemleri İçin Yeni Bir Yaklaşım”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2002, Cilt II, 286-288, Bursa, 2002.
 68. M. Özer, N. Tutkun, “Pasif Dendritlerde Kablo Teoremi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2002, Cilt II, 280-285, Bursa, 2002.
 69.  T. Kayıkçıoğlu, M. Özer, “Elipsoidlerin İki-Boyutlu İzdüşümlerinden Elde Edilmesi”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Cilt II, 819-822, Bursa, 1995.

TECRÜBELER

Almış Olduğu Ödüller

 • 14 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen Türk Kızılayı Olağan Genel Kurulu’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 günde 1.267 ünite kan alınmasına vesile olan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’e altın madalya ve madalya beratı takdim edilmiştir.
 • TUBITAK Research Grant, The Functional Impact of Ion Channel Kinetics in Central Neurons, Université Paris Descartes, UMR 8119 CNRS, Laboratory of Neurophysics and Physiology, Paris, France, Haziran 11-Ekim 8, 2007.,
 • Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Yayın Ödülü (2006), “Determination of Rate Kinetics in Ion Channels by the Path Probability Method and Onsager Reciprocity Theorem”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 357:397-414, 2005.
 • TUBITAK-BAD (Beyin Araştırmaları Derneği) Yayın Ödülü, “An Improved Nonlinear Thermodynamic Model of Voltage-Dependent Ionic Currents”, NeuroReport, 15(12):1953-1957, 2004.
 • NATO Science Fellowship, Modulatory Role of Sigma Signaling in Electromechanical Coupling of Isolated Cardiomyocyte and Heart, Brno University of Technology, Czech Republic, Temmuz-Eylül 2004.

 

BEÜ üç yıldır Green Metric sıralamasında Türkiye birincisi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin