Yönetim
Rektör Yardımcıları

Rektör Yardımcısı
e - Posta :
Telefon : 0 372 291 11 55
0 372 257 40 18
Faks : 0 372 257 21 40
Bağlı Birimler : Fakülteler (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hariç)
Yüksekokullar
Devlet Konservatuarı
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı’nın kurum içi yazışmaları (atamalar, yer değiştirmeler, terfiler, soruşturmalar vb. hariç)
Stratejik Planlama Kurulu Komisyon Başkanlığı
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Eğitim Komisyonu Başkanlığı
Yönetmelik Komisyonu Başkanlığı
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
Lojman Tahsis Komisyonu
Kalite Kurulu Başkanlığı

Rektör Yardımcısı
e - Posta :
Telefon : 0 372 291 16 21
0 372 257 43 97
Faks : 0 372 257 40 60
Bağlı Birimler : Enstitüler
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü ve Bağlı Koordinatörlükler
Araştırma ve Uygulama Merkezleri (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi hariç)
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi
ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
Yurtdışı İzleme Komisyonu Başkanlığı
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı
Bilimsel Yayınları Özendirme Bildirim ve Bilgi Formu Değerlendirme Kurulu Bşk.

Rektör Yardımcısı
e - Posta :
Telefon : 0 372 291 11 61
0 372 291 12 27
0 372 257 73 97
Faks : 0 372 257 40 60
foto
Bağlı Birimler : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
BEÜ üç yıldır Green Metric sıralamasında Türkiye birincisi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin