Zonguldak Teknopark 11. Ar-Ge Firması Kabulünü Gerçekleştirdi

Üniversite-sanayi-devlet işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel kalkınmanın canlanmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçen, kurulduğu günden bu yana farklı sektörlerden yoğun talep gören Zonguldak Teknopark, 11. Ar-Ge firması kabulünü yaptı.

Bu bağlamda, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ersin Güngör ve ekibi tarafından sunulan “Kırsal Kalkınmayı Desteklemede Kayın Mantarı Yetiştiriciliği ve Değişik Ormansal Tarımsal Artıkların Kullanım Stratejileri” başlıklı proje, Teknopark hakem heyetinden başarı ile geçerek bir yıl süre ile desteklenmeye hak kazandı.

11 Ekim 2018 tarihinde ilk Ar-Ge firması ile sözleşme imzalayan ve T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezninde resmi faaliyetine başlayan Teknoparkımız, birinci yılını doldurmadan 11. Ar-Ge firmasını bünyesine dahil etmiş oldu. Proje seçiminde, milli katma değeri yüksek ürün üretimi odağında oldukça titiz davranan Teknoparkımız bünyesinde, yedisi yerli makina-teçhizat üretimi, biri Endüstri 4.0 uyumlu sistem geliştirme, biri tarım ve orman ürünü geliştirme ve ikisi yazılım olmak üzere toplam 11 adet Ar-Ge firması ve 4 adet yerli makina-teçhizat üretimi üzerine çalışan ön-kuluçka girişimcisi yer alıyor.

Çok sayıda ön başvuru alarak, pek çok önemli proje ile farklı sektörlerle tanışan Zonguldak Teknoparkımız, 2019 yılı sonuna kadar 15 Ar-Ge firmasına ulaşmayı hedefliyor.

02 Ekim 2019

Haberler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin