İhale İlanı

1 Adet Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi (Ergospirometri) Alımı


Teknik Şartname

Standart Formlar

Kapak Sayfası Test Cihazı

EK-7- Mal Tip Sözleşme

EK-5- Mal Pazarlık (b)(c)(f) Tip İdari Şartname

27 Kasım 2019

Duyurular

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin