YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu Duyurusu

Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan 3 öğretim elemanına; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Başvuru şartları, başvuru takvimi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

Usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız

Başvuru takvimine ulaşmak için tıklayınız

BAŞVURU ŞARTLARI

1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Doktora derecesine sahip olmak.
3- Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.
4- Başvuru tarihi itibariyle akademik kadrolarda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
5- Son beş yıl içerisinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya eşdeğerliliği olan bir yabancı dil sınavından 45-70 arasında bir puan almak.

6- Kursun verildiği yabancı dilin resmi dil olduğu bir ülkeden yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek.
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru formu için tıklayınız
2- Yabancı dil puanını gösterir (kontrol kodlu) belge.
3- Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.
4- Bilim alanına göre dolduracağı akademik faaliyet puan tablosu çıktısı.
5- Akademik faaliyet tablosunda belirtilen eserlerin çıktılarını içerir dosya.
6- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)

 AKADEMİK FAALİYET PUAN TABLOSU


1- Eğitim Bilimleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

2- Fen Bilimleri ve Matematik doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

3- Filoloji doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

4- Güzel Sanatlar doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

5- Hukuk doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

6- İlahiyat doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

7- Mimarlık, Planlama ve Tasarım doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

8- Mühendislik doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

9- Sağlık Bilimleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

10- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

11- Ziraat, Orman ve Su Ürünleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

12- Spor Bilimleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için tıklayınız

10 Nisan 2019

Duyurular

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin