Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fıkrası uyarınca çalışmak üzere 31.03.2018 tarihli Habertürk Gazetesinde yayınlanan ilanımıza başvuran adaylardan 08.06.2018 tarihi saat 17:30’a kadar gerekli olan evrakları teslim etmeyen veya teslim ettikten sonra dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 20/06/2018 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 

Sözleşme için gerekli belgeler

 

  • 4 Adet Fotoğraf
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)


                Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

 İlgililere duyurulur.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

LİSANS

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Çiçek Seçil TOPCU

63,53092

HEMŞİRELİK

2

Selay ÖZTÜRK

63,51021

HEMŞİRELİK

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

ORTAÖĞRETİM

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

İbrahim GENÇ

86,17972

HEMŞİRELİK

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (RÖNTGEN TEKNİSYENİ)

RADYOLOJİ (ÖNLİSANS)

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Mustafa KARASU

84,45547

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK TEKNİKERİ)

ANESTEZİ (ÖNLİSANS)

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Furkan AĞKOÇ

84,12812

Anestezi

 

12 Haziran 2018

Duyurular

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin