Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fıkrası uyarınca çalışmak üzere 31.03.2018 tarihli Habertürk Gazetesinde yayınlanan ilanımıza başvuran adaylardan 11.05.2018 tarihi saat 17:30’a kadar gerekli olan evrakları teslim etmeyen veya teslim ettikten sonra dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 18/05/2018 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler 

  • 4 Adet Fotoğraf
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)


                Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

LİSANS

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Erdal ELİTAŞ

63,82603

HEMŞİRELİK

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

ORTAÖĞRETİM

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Büşra GÜL

86,65404

HEMŞİRELİK

2

Recep DEMİR

86,65404

HEMŞİRELİK

3

Merve Nur TEPE

86,5846

HEMŞİRELİK

4

Sedanur GÜNDOĞDU

86,52309

HEMŞİRELİK

5

Yasemin EFE

86,46158

HEMŞİRELİK

6

Zeynep KILIÇ

86,4099

HEMŞİRELİK

  

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK TEKNİKERİ)

RADYOLOJİ

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Elif ÖNAL

85,29303

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK TEKNİKERİ)

ANESTEZİ

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Furkan BALCI

84,20963

Anestezi

 

 

11 Mayıs 2018

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin