Bahar Yarıyılında Açılacak Derslerin OİBS ortamına girilmesi.

07/01/2020 - 23/01/2020

Bahar Yarıyılında Açılacak Derslerin OİBS ortamına girilmesi.