Bahar yarıyılında %10 'a giren öğrencilerin OİBS sistemine işlenmesi

02/07/2018 - 31/07/2018