Yıl içi başarı notlarının OİBS ortamına girilmesi.

12/03/2018 - 19/05/2018