Ana sayfa

YABANCI DİL

Öğrencilerin öğrenimleri süresince yabancı dille yapılan dersleri anlayabilecek düzeyde yabancı dil eğitim programı uygulanmak üzere İncirharmanı ve Çaycuma ilçesinde 2 ayrı yabancı diller kampüsü oluşturulmuştur. BEÜN Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan öğretim programının öğrencilerine yönelik hazırlanan müfredat çok yönlü olup istenilen öğrenme hedeflerine ulaşmak için her öğrenciye olanak sağlayarak tüm dil öğrenim becerilerini geliştirecektir. Bilgiyi uygulamaya geçirmede hem zevkli hem de teşvik edici bir yol olan bilgisayar ortamında yapılan derslerimiz, okulumuzdaki dil öğreniminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Amacımız, üniversitemizden mezun olan öğrencilerin İngilizceyi akıcı ve doğru olarak anlamalarını, konuşmalarını, yazmalarını, kendi alanlarına ait çeşitli yazılı materyalleri okumalarını ve uluslararası çalışma ortamlarında bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilere her gün bilgisayar laboratuvarında multimedya ortamında görsel, işitsel ve metin formatında çağdaş kullanılan bir İngilizce öğretilmektedir. Üniversitemiz Yabancı Dil eğitiminde bilgisayar destekli tüm dil becerilerini kapsayan bir iletişimsel metot kullanılmaktadır. İngilizce hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler Avrupa Dil Standartlarında (Küresel Ölçek) B1 Seviyesine gelmektedir. Ayrıca öğrenciler bölüm derslerinde de Mesleki İngilizce eğitimlerine devam etmektedirler.