Ana sayfa

İKİLİ EĞİTİM

Texas Southern Üniversitesi (Houston, Texas) ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında karşılıklı iyi niyet antlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma çerçevesini her iki üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları arasında ilgili akademik alanlarda değişim programlarının yürütülmesi, müfredat gelişiminde yaratıcı stratejileri tasarlamak ve paylaşmak, eğitim, öğretimde ve araştırmada ortak faydaların paylaşılması oluşturmuştur.

Southern New Hamshire Üniversitesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, her iki yüksek öğretim kurumunda akademik ve kültürel öğrenme ve deneyimleri geliştirmek ,işbirliği ve dayanışma fırsatlarını kurmak ve teşvik etme konusunda karşılıklı iyi niyet antlaşması yapılmıştır.
Ayrıca Southern New Hamshire Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi “çift diploma” programı anlaşması yapılmıştır.