BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İncivez / ZONGULDAK
Tel: 0372 257 4010
Fax: 0372 257 2140


Site WebProf. Dr. Mahmut ÖZER

Rektör

+90 372 291 12 03
+90 372 257 40 14


5 Mayıs 1970 yılında Tokat’ta doğan Mahmut ÖZER, ilk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora’sını Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Temmuz 2002’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitede 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak görevine devam etmiştir. Temmuz 2010 itibarıyla Profesör olarak atanan Özer, 28.11.2010 tarihinden itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürmektedir.

Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurul Üyesi olan Özer, şu ana kadar 24 yüksek lisans tezine ve 7 doktora tezine danışmanlık yapmıştır. SCI indeksli dergilerde 39 makalesi, ulusal hakemli dergilerde 15 makalesi, 3 uluslararası kitap bölümü, 3 ders notu, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış 91 bildirisi bulunmaktadır. Özer’in yayınlamış olduğu makalelere Aralık 2014 itibariyle 341 atıf (Web of Science) yapılmıştır. Alanı ile ilgili çok sayıda yayını olan Özer’in ayrıca yükseköğretimle ilgili yayınları ve “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” ve “Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” başlıklı ortak yazarlı kitapları bulunmaktadır. TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörüdür (Editor-in-Chief). Halen İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkan Vekili, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi ve Üniversitelerarası (ÜAK) Kurul Başkanıdır. Mahmut Özer evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

Tamamlanan Doktora Tezleri

 • Hande Erkaymaz, “Elektrokulogram (EOG) Sinyalinin İncelenmesi ve Yapay Zekâ Teknikleri ile Modellenmesi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2014 (Ortak Danışman: İlhami M. Orak).
 • Kenan Zengin, “Parmak Vuru Ölçüm Sistemi Tasarımı ve Test Sonuçlarının Veri Madenciliği Teknikleri ile Analizi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2014 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 • Rukiye Uzun, “Biyolojik Nöral Ağlarda Latans Dinamiklerinin Analizi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2014.
 • Okan Erkaymaz, “İleri Yönlü Yapay Sinir Ağlarında Küçük Dünya Ağı Yaklaşımı ve Uygulamaları”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2012 (Ortak Danışman: N. Yumuşak).
 • Ergin Yılmaz, “Biyolojik Nöronlardan Oluşmuş Ölçeksiz Ağın dinamiklerinin Araştırılması”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2012.
 • Umut Orhan, “EEG İşaretlerinden Epilepsi Hastalığının Teşhisi için Yeni Yaklaşımlar”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2011 (Ortak Danışman: M. Hekim).
 • Muhammet Uzuntarla, “İleri Yönlü Biyolojik Sinir Ağlarında Bilgi İletimi”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2011 (Ortak Danışman: E. Köklükaya).

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

 • Uğur İleri, “Kısa-süreli sinaptik plastisitenin nöron dinamiklerine etkisi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2015 (Ortak Danışman: M. Uzuntarla).
 • Veli Baysal, “Periyodik Kuplajın Ölçeksiz Ağlarda Zamansal Düzenliliğe Etkileri”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2014. (Ortak Danışman: E. Yılmaz).
 • Ali Çalım, “Heterojen Nöral Ağda Eşik Altı Bilgi Kodlama”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2014 (Ortak Danışman: M. Uzuntarla).
 • Ali Narin, “Çoklu Sınıflandırıcı Sistemleri ile Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisi”, BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2013. (Ortak Danışman: Y. İşler).
 • Rukiye Uzun, “Miyelinli Aksonlarda Spayk Yayılımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 • Erkan Eren, “Piramit Sensör Tekniği ile Güneş İzleme Sistem Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 • Atakan Gündüz, “Nöral Ağlarda Network Topolojisinin Zamansal Düzenliliğe Etkisi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 • Hacı Şaban Celayir, “Havalı Yağlama Sisteminin Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle Kontrol Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.
 • Bülent Özgümüş, “Zonguldak Kent Merkezinin 100kHz-3GHz Frekans Bandında Elektromanyetik Kirliliğinin Araştırılması “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Ortak Danışman: Z. Saraç).
 • Hakan Kaya, “Optik Faz Eldesinde Hartley Dönüşümünün Kullanılması “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Ortak Danışman: Z. Saraç).
 • Osman Çelen, “Ayak Tabanı Basınç Dağılımı Ölçüm Cihazlarının Tasarımı ve Üretilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2009.
 • Taner Özdemir, “Parmak-Vuru Performans Ölçüm Sistemi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2009 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 • Murat Uçar, “Alternatör Arızalarının Zeki Denetim Teknikleri ile Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: R. Bayır).
 • Asude Ağartan, “FitzHugh-Nagumo Nöral Ağda Lokal ve Global Eşik-altı Periyodik Uyartımın Kodlanması“, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009.
 • Uğur Fesli, “Mikrodenetleyici Denetimli Düşük Güçlü Yenilenebilir Enerji Üreteci Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: R. Bayır).
 • Hüseyin Yeter, “Parmak-Vuru Performansı Ölçüm Cihazı Tasarımı “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009 (Ortak Danışman: M. Gümüş).
 • Muhammet Ali Özsoy, “Nöronal Ağlarda Bilgi Kodlama ve Senkronizasyon “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2007.
 • Okan Erkaymaz, “Nöron Dinamiklerinin Neuron Yazılımı ile Modellenmesi “, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Nisan 2007.
 • İlker Türker, “Stokastik İyon Kanal Benzetim Algoritmalarının Karşılaştırılması “,ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006.
 • Kenan Zengin, “Nöronların Bölmeli Modelinin Bilgisayar Yazılımına Dayalı Benzetimi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006.
 • Muhammet Uzuntarla, “Stokastik FitzHugh-Nagumo Model Dinamiklerinin Belirlenmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.
 • Şükriye Nihal Ağaoğlu, “Stokastik İyon Kanal Küme Boyutu ve Sıcaklığın Tek-Bölmeli Nöron Dinamikleri Üzerindeki Etkileri “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.
 • N. Hakan Ekmekçi, “İyon Kanallarında Meydana Gelen Dalgalanmaların Nöron Çalışma Dinamiklerine Etkisi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2005.
 • Esen Öztürk, “Gerilim-Kontrollü İyon Kanallarında Gürültü ve Gürültü-Kanal İlişkisinin Belirlenmesi “, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2005.

YÜKSEK ÖĞRETİM ile İLGİLİ YAYINLAR

 • D. Günay M. Özer, Türkiyede Meslek Yüksek Okulları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, YÖK Raporu, Haziran 2015.
 • M. Özer, B. S. Gür, M. Özoğlu, T. Akgeyik, E. Çetinkaya, E. T. Karagöl, M. Öztürk, M. K. Biçerli, Ö. Açıkgöz, T. Özhan, Z. Çelik, Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi, SETA , Aralık 2012.
 • M. Özer, Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3:18-23 (2012).
 • M. Özer, Türkiye Yükseköğretimi İçin Kalite Güvence Sistemi Yaklaşımları, Eğitime Bakış, 23:15-20 (2012).
 • M. Özer, Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1):10-13 (2012).
 • M. Özer, A. Çavuşoğlu, B. S. Gür, Restorasyon ve Toparlanma Dönemi: Mesleki ve Teknik Eğitimde 2000’li Yıllar, B. S. Gür (Ed.), 2000’li Yıllar: Türkiye’de Eğitim İçinde (ss.163-192), Meydan Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 • M. Özer, B. S. Gür, T. Küçükcan, Kalite Güvencesi: Türkiye Yükseköğretimi için Stratejik Tercihler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2):59-65 (2011).
 • M. Özer, Türkiye’de Yükseköğretimde Büyüme ve Öğretim Üyesi Arzı, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1):23-26 (2011).
 • M. Özer, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Üzerine, Cumhuriyet Bilim Teknoloji 1213/18, 18 Haziran 2010.
 • M. Özer, B. S. Gür, T. Küçükcan, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, SETA, Ağustos 2010.

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI)

 • Y. İşler, A. Narin, A., M. Özer, "Comparison of the Effects of Cross-validation Methods on Determining Performances of Classifiers Used in Diagnosing Congestive Heart Failure", Measurement Science Review, 15(4): 196-201 (2015).
 • H. Erkaymaz, M. Özer, İ. M. Orak “Detection of directional eye movements based on the electrooculogram signals through an artificial neural network”, Chaos Solitons&Fractals, 56:202-208 (2015).
 • E. Yılmaz, V. Baysal, M. Özer, “Enhancement of temporal coherence via time-periodic coupling strength in a scale-free network of stochastic Hodgkin-Huxley neuron”, Physics Letters A, 379: 1594-1599 (2015).
 • E. Yılmaz, M. Özer, “Delayed feedback and detection of weak periodic signals in a stochastic Hodgkin-Huxley neuron”, Physica A, 421:455-462 (2015)
 • M. Uzuntarla, E. Yılmaz, A. Wagemakers, M. Özer, “Vibrational Resonance in a Heterogeneous Scale Free Network of Neurons”, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, 22: 367-374 (2015).
 • R. Uzun, M. Özer, M. Perc, “Can Scale-Freeness Offset Delayed Signal Detection in Neuronal Networks?”, EuroPhysics Letters (EPL), 105(6):60002 (2014).
 • O. Erkaymaz, M. Özer, N. Yumuşak, “Impact of  Small-World Topology on the Performace of a Feed-Forward Artificial Neural Network Based on Two Different Real-Life Problems”, Turkish Journal of Electrical Engineering&Computer Science,  22(3):708-718 (2014).
 • . A. Narin, Y. İşler, M. Özer, “Investigating The Performance Improvement of HRV Indices In CHF Using Feature Selection Methods Based On Backward Elimination And Statistical Significance”, Computers in Biology and Medicine, 45:72-79 (2014).
 • M. Uzuntarla, J. R. Cressmann, M. Özer, E. Barreto, “Dynamical Structure Underlying Inverse Stochastic Resonance And Its Implications”, Physical Review E, 88:042712 (2013).
 • A9. M. Uzuntarla, R. Uzun, E. Yılmaz, M. Özer, M. Perc “Noise-delayed Decay In The Response of A Scale-Free Neuronal Network”, Chaos Solitons&Fractals, 56:202-208 (2013).
 • E. Yılmaz, M. Uzuntarla, M. Özer, M. Perc “Stochastic Resonance in Hybrid Scale-Free Neuronal Networks”, Physica A, 392:5735-5741 (2013).
 • E. Yılmaz, M. Özer, “Collective Firing Regularity of A Scale-Free Hodgkin-Huxley Neuronal Network In Response To A Subthreshold Signal”, Physics Letters A, 377:1301-1307 (2013).
 • M. Uzuntarla, M. Özer, D. Q. Guo, “Controlling The First-Spike Latency Response of A Single Neuron Via Unreliable Synaptic Transmission”, European Physical Journal B, 85:282-289 (2012).
 • U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “Epileptic Seizure Detection Using Probability Distribution Based On Equal Frequency Discretization”, Journal of Medical Systems, 36(4):2219-2224 (2012).
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, E. Köklükaya, “Optimization of Weak Signal Propagation In A Feedforward Network”, BMC Neuroscience 12(Suppl 1):P176 (2011).
 • U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “EEG Signals Classification Using The K-Means Clustering And A Multilayer Perceptron Neural Network Model“, Expert Systems with Applications, 38:13475-13481 (2011).
 • U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “Epileptic Seizure Detection Using Artificial Neural Network And A New Feature Extraction Approach Based On Equal Width Discretization”, Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture of Gazi University, 26(3):575-580 (2011).
 • M. Özer, M. Perc, M. Uzuntarla, E. Koklukaya, “Weak Signal Propagation through Noisy Feedforward Neuronal Networks”, NeuroReport, 21:338-343 (2010).
 • M. Özer, M. Uzuntarla, M. Perc, L. J. Graham “Spike Latency and Jitter Of Neuronal Membrane Patches With Stochastic Hodgkin-Huxley Channels”, Journal of Theoretical Biology, 261:83-92 (2009).
 • M. Özer, M. Perc, M. Uzuntarla, “Controlling The Spontaneous Spiking Regularity Via Channel Blocking On Newman-Watts Networks of Hodgkin-Huxley Neurons”, EuroPhysics Letters (EPL), 86 (4), 40008 (2009).
 • M. Özer, M. Perc, M. Uzuntarla, “Stochastic Resonance on Newman-Watts Networks of Hodgkin-Huxley Neurons with Local Periodic Driving”, Physics Letters A, 373:964-968 (2009).
 • M. Özer, M. Uzuntarla, T. Kayıkcıoğlu, L. J. Graham, “Collective Temporal Coherence For Subthreshold Signal Encoding on A Stochastic Small-World Hodgkin-Huxley Neuronal Network”, Physics Letters A, 372:6498-6503 (2008).
 • M. Özer, M. Uzuntarla, “Effects of the Network Structure and Coupling Strength on the Noise-Induced Response Delay of A Neuronal Network”, Physics Letters A, 372:4603-4609 (2008).
 • M. Özer, L. J. Graham, “Impact of Network Activity on Noise Delayed Spiking for a Hodgkin-Huxley Model”, European Physical Journal B, 61:499-503 (2008).
 • M. Özer, L. J. Graham, O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, “Impact of Synaptic Noise and Conductance State on Spontaneous Cortical Firing”, NeuroReport, 18:1371-1374 (2007).
 • M. Özer, “A Comparative Analysis of Linear, Nonlinear and Improved Nonlinear Thermodynamic Models of Voltage-Dependent Ion Channel Kinetics”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 379:579-586 (2007).
 • M. Özer, M. Uzuntarla, S. N. Agaoglu, “Effect of the Subthreshold Periodic Current Forcing on the Regularity and the Synchronization of Neuronal Spiking Activity”, Physics Letters A, 360:135-140 (2006).
 • M. Özer, “Frequency-Dependent Information Coding in Neurons with Stochastic Ion Channels for Subthreshold Periodic Forcing”, Physics Letters A, 354:258-263 (2006).
 • M. Özer, “Determination of Rate Kinetics in Ion Channels by the Path Probability Method and Onsager Reciprocity Theorem”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 357:397-414 (2005).
 • M. Özer, N. H. Ekmekci, “Effect of channel noise on the time-course of recovery from inactivation of sodium channels”, Physics Letters A, 338(2):150-154 (2005).
 • M. Özer, I. Provaznik, “A Comparative Tool for the Validity of Rate Kinetics in Ion Channels by Onsager Reciprocity Theorem”, Journal of Theoretical Biology, 233(2):237-243 (2005).
 • M. Özer, “An Improved Nonlinear Thermodynamic Model of voltage-Dependent Ionic Currents”, NeuroReport, 15(12):1953-1957 (2004).
 • M. Özer, “Activation kinetics of T-type Calcium Channel by A Path Probability Approximation”, NeuroReport, 15(9):1451-1455 (2004).
 • M. Özer, R. Erdem, “Dynamics of Voltage-Gated Ion Channels In Cell Membranes by the Path Probability Method”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 331:51-60 (2004).
 • M. Özer, R. Erdem, I. Provaznik, “A new approach to define dynamics of the ion channel gates”,NeuroReport, 15(2):335-338 (2004).
 • M. Özer, Y. Isler, H. Ozer, “A Computer Software for Simulating Single-compartmental Model of Neurons”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 75:51-57 (2004).
 • M. Özer, “Analysis of Time-Course of the Recovery from Inactivation for the Molluscan Ionic Currents”, Iran J. Sci. Tech. Transaction B, 28:351-358 (2004).
 • M. Özer, “Relaxation Phenomena in the Activation and Inactivation Gates of Ionic Channels”, Chinese J. Phys., 41(2):206-217 (2003).
 • M. Özer, R. Erdem, “A New Methodology to Define the Equilibrium Value Function in the Kinetics of (In)Activation Gates”, NeuroReport, 14(7):1071-1073 (2003).
 • T. Kayıkçıoğlu, A. Gangal, M. Özer, “Reconstructing Ellipsoids from Three Projection Contours”, Pattern Recognition Letters, 21(11):959-968 (2000).

B. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • M. Özer, “The Causal and Anticausal Paths for the Dynamics of Voltage-Gated Ion Channels Based on the Path Probability Method”, In: Statistical Mechanics Research, Eds. Byung-Soo Kim, Nova Publishers, ISBN: 978-1-60456-029-9, 217-248, 2009.
 • M. Özer, M. Uzuntarla, “Synchronization Between Neuronal Spiking Activity and Sub-Threshold Sinusoidal Stimuli Based on the FitzHugh-Nagumo Model”, In: Mathematical Methods in Engineering, Eds. K. Tas, J.A. Tenreiro Machado and D. Baleanu, Springer, ISBN: 978-1-4020-5677-2, 415-421, 2007.
 • M. Özer, “Relaxation Phenomena in the (In)Activation Gates of the Voltage-Gated Ion Channels”, in Global Analysis and Applied Mathematics, Eds. K. Taş, D. Baleanu, D. Krupka, O. Krupkova, American Institute of Physics 729:362-368, ISBN:0-7354-0209-4, 2004.

C. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • M. ÖzerÇözümlü Alternatif Akım Devre Problemleri, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu Yayınları No:5, Ders Notları Serisi No:3, Tokat, 2001.
 • M. Özer, Ö. S. Yapıcı, M. Yakar, Enerji İletimi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu Yayınları No:2, Ders Notları Serisi No:1, ISBN:975-7328-23-5,Tokat, 1999.
 • M. ÖzerÇözümlü Elektrik Devre Problemleri, Arı Ofset, ISBN:975-96400-0-7, Tokat, 1998.

 D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • U. İleri, A. Çalım, M. Özer, M. Uzuntarla, “Latency Coding in Neurons with Short-Term Synaptic Depression and Facilitation”, Journal of the Istanbul Faculty of Medicine, 77(1): 72, 2014.
 • A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Effects of Heterogenity and Synaptic Dynamics on weak signal processing”, Journal of the Istanbul Faculty of Medicine, 77(1): 71, 2014.
 • R. Uzun, M. Özer, “Impact of the Variations in the Temperature on the First Spike Latency of a Hodgkin-Huxley Neuron Model”, Karaelmas Science and Engineering Journal, 3(1):26-29 (2013).
 • U. Fesli, M. Özer, R. Bayır, “Ev Tipi Bir Solar-Rüzgar Hibrid Sistem Tasarımı ve Uygulanması”, Electrotech, 189:280-288 (2010).
 • M. Uçar, M. Özer, R. Bayır, “Alternatör Arızalarının Zeki Denetim Teknikleri ile Gerçek Zamanlı Tespit Edilmesi”, Otomasyon, 213:102-112 (2010).
 • M. Uzuntarla, M. Özer, “Farklı Uyartım Bölgeleri İçin Nöronal Gürültünün Bilgi Kodlama Üzerine Etkileri”, Teknoloji, 10(1):1-11 (2007).
 • L. A. Akhvlediani, O. I. Davarashvili, G. Sh. Darsavelidze, M. I. Enukashvili, N. P. Kekelidze, T. S. Mamedov, M. Özer, L. H. Tecer, “Amplitude Dependence of the Internal Friction in PbTe Crystals”, Technology, 9(1):1-5 (2006).
 • Y. Isler, N. H. Ekmekci, M. Özer, “Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Bir Yazılım”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1):97-104 (2006).
 • L. A. Akhvlediani, O. I. Davarashvili, G. Sh. Darsavelidze, M. I. Enukashvili, N. P. Kekelidze, T. S. Mamedov, M. Özer, L. H. Tecer, “Temperature Dependency of Internal Friction in PbTe Crystals”, Technology, 8(3):279-285 (2005).
 • M. Özer, A. Bal, “Functions of Voltage-gated Ion Channels”, J. Electrical and Electronics, 4(1):1091-1104 (2004).
 • M. Özer, Y. Isler, “A New Computer Software for Simulation of Neurons”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1):1-8 (2004).
 • M. Özer, “İyonik Kanal Aktivasyon ve İnaktivasyon Kapılarının Dinamik Davranışı için Alternatif Denklemler”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(3):349-356 (2003).
 • M. Özer, “Phase-plane Analysis for A Simplified Model of Purkinje Cell Dendrite”, Mathematical and Computational Applications, 8(1):71-78 (2003).
 • M. Özer, “Analysis of Time-course of the Recovery from Inactivation of Ionic currents in Cerebellar Purkinje Cell”, Mathematical and Computational Applications, 7(1):53-63 (2002).
 • M. Özer, T. Kayıkçıoğlu, “Performance Analysis of Fitted Curves for Steady-state (In)Activation of Ionic Currents Present in Purkinje Cell Somata on Somatic Membrane Potential”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1), 75-80 (2002).

 E. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • O. Erkaymaz, M. Özer, N. Yumuşak, “Performance Analysis of a Feed-Forward Artificial Neural Network with Small-World Topology”, Procedia Technology, 1:291-296 (2012).
 • E. Yılmaz, M. Özer, A. Çavuşoğlu, “Impact of the Ion Channel Blockage on the Collective Spiking Regularity of a Scale-Free Neuronal Network”, Procedia Technology, 1: 199-204 (2012).
 • E. Yılmaz, M. Özer, A. Çavuşoğlu, “Effects of Channel Blocking on the Spontaneous Firing Regularity of Scale-Free Hodgkin-Huxley Neuronal Network”, 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent systems and  Applications (INISTA), 15-18 June 2011, İstanbul.
 • E4. U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “Epilepsy Diagnosis from EEG Signals Using Probability Density Function and Mean Square Error”, 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 15-18 June 2011, Istanbul.
 • H. Kaya, Z. Saraç, M. Özer, H. Taşkın, “Optical signal processing of interference fringes by Hartley transform method”, 17TH Slovak-Czech-Polish Optical Conference On Wave And Quantum Aspects Of Contemporary Optics, Book Series: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering Volume: 7746, 2010.
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, E. Köklükaya “Propagation of Firing Rate in a Feedforward Network With Stochastic Hodgkin-Huxley Neurons”, 20th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2010, Brno, Czech Republic, Vol. 20, p.122-128, 2010.
 •  U. Fesli, R. Bayır, M. Özer, “Design and Implementation of a Domestic Solar-Wind Hybrid Energy System”, 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2009, Bursa, Vol. 1, p.29-33, 2009.
 •  M. Uçar, R. Bayır, M. Özer, “Real Time Detection of Alternator Failures Using Intelligent Control Systems”, 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2009, Bursa, Vol. 2, p.380-384, 2009.
 • M. Özer, M. Uzuntarla, L. J. Graham, “Effect of the Ratio of Inhibitory and Excitatory Conductance on the Regularity of Spontaneous Cortical Activity”, 19th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008, Brno, Czech Republic, Vol. 19, p.11, 2008.
 • M. Özer, T. Özdemir, M. Gümüş, “A Computer Software for an Efficient Finger-Tapping Test”, 19th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008, Brno, Czech Republic, Vol. 19, p.32, 2008.
 • M. Özer, M. Uzuntarla, S. N. Ağaoğlu, “Effect of the Sub-Threshold Periodic Current Forcing with Noise on the Synchronization of Neuronal Spiking Activity”, 15th Annual Computational Neuroscience Meeting CNS*2006, July 16-20, Edinburgh, UK, Abstract Book, p.80, 2006.
 • M. Özer, “The Natural and Anticausal Paths for the Dynamics of Ion Channel Gates Based on the Path Probability Method”, Mathematical Methods in Engineering MME-06, Ankara, Abstracts Book, p.41, 2006.
 • M. Özer, M. Uzuntarla, “Synchronization Between Neuronal Spiking Activity and Sub-Threshold Sinusoidal Stimuli Based on the FitzHugh-Nagumo model”, Mathematical Methods in Engineering MME-06, Ankara, Abstracts Book, p.42, 2006.
 • M. Özer, I. Türker, “A Comparative Analysis for the Regularity of the Neuronal Spike Train Based on the Five Different Algorithms with Stochastic Ion Channels”, Mathematical Methods in Engineering MME-06, Ankara, Abstracts Book, p.42, 2006.
 • M. Özer, K. Zengin, “A Computer Software for Simulating Single-Compartmental Model of Neurons with Deterministic or Stochastic Ion Channels”, 18th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, Vol. 18, 361-363, 2006.
 • M. Özer, I. Türker, “A Comparative Analysis of the Neuronal Response with Stochastic Ion Channels for Preconditioned Monophasic Phase”, 18th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, Vol.18, 160-162, 2006.
 • M. Özer, M. Uzuntarla, “Investigation of Synchronization Between Neuronal Spiking Activity and Subthreshold Sinusoidal Forcing”, 18th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, Vol.18, 84-86, 2006.
 • M. Özer, Y. Isler, N. H. Ekmekci, “A Computer Software For Simulating Passive Dendrite Properties Based On The Cable Theory”, 2nd International Symposium On Electrical-Electronics and Computer Engineering, Nicosia, 291-296, 2004.
 • M. Özer, “Relaxation phenomena in the (In)Activation Gates of the Voltage-Gated Ion Channels”, International Workshop on Global Analysis, Cankaya University, Ankara, 2004.
 • M. Özer, R. Erdem, I. Provaznik, “A New Approach to Dynamic Modeling of Voltage-Dependent Ion Channel Gates”, 17th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2004, Brno, Czech Republic, Vol.17, 381-383, 2004.
 • M. Özer, I. Provaznik, K. Zengin, “A Statistical Physics Model of Voltage-Dependent Ion Channels”, 17th International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2004, Brno, Czech Republic, Vol.17, 387-389, 2004.
 • M. Özer, “Ionic Channel Density of Purkinje Cell Somata can Act as a Delayed Response Parameter”, International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks: TAINN’ 2003, Çanakkale, Vol.E3, 277-279, 2003.
 • M. Özer, Y. İşler, “A New Computer Software for Simulation of Single Compartmental Model of Neurons”, International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks: TAINN’ 2003, Çanakkale, Vol.E3, 268-270, 2003.
 • M. Özer, “Excitability and Dynamics of Voltage-gated Ionic Currents in Squid Giant Axon”, Proc. 3rd Int. Conference on Mathematical and Computational Applications, Konya, Vol. 1, 366-373, 2002.
 • M. Özer, “Performance Analysis of Curves Fitted to Steady-state (In)Activation Variable for Voltage-gated Ionic Currents in Purkinje Cell Main Dendrite”,  Proc. 16th Biennial International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2002, Brno, Czech Republic, Vol.16, 433-435, Vutium Press, 2002.
 • M. Özer, “Analysis of Time-course of the Recovery from Inactivation for the Molluscan Ionic Currents”, Proc. 16th Biennial International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2002, Brno, Czech Republic, Vol.16, 233-235, Vutium Press, 2002.
 • M. Özer, “Contribution of Voltage-gated Ionic Currents in Cerebellar Purkinje Cell Somata to Passive Membrane Properties under Current Clamp Condition”, Proc. 4th International Workshop on Biosignal Interpretation BSI2002, Como, Italy, Vol.1, 525-529, Milano, 2002.
 • M. Özer, “Performance Analysis of Fitted Curves for Steady-state (In)Activation of Ionic Currents Present in Purkinje Cell Somata on Somatic Membrane Potential”, Proc. 4th International Workshop on Biosignal Interpretation BSI2002, Como, Italy, Vol.1, 521-524, Milano, 2002.
 • M. Özer, “Analysis of Axonal Response to Sinusoidal Stimulation Based on Squid Giant Axon”, Proc. International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO’2001, Bursa, Vol.2, 342-344, 2001.
 • M. Özer, T. Kayıkçıoğlu, “Contribution of Individual Voltage-gated Ionic Currents in Cerebellar Purkinje Cell Somata to Peak Somatic Membrane Potential”,  Proc. International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO’2001, Bursa, Vol.2, 313-316, 2001.
 • M. Özer, A. Zafer Gürler, “Social and Economic Effects of Medical Imaging Systems”, International Visual Soc. Ass.Annual Conference, Antwerp, Belgium, 56, 1999.
 •  A. Gangal, T. Kayıkçıoğlu, A. Atasoy, M. Özer, “Improvement of Video Signal-to-Noise Ratio with Adaptive Recursive Filtering,” Proc. 8th Mediterranean Electrotechnical Conference, Bari, Italy, Vol.3, 1686-1689, 1996.
 •  T. Kayıkçıoğlu, M. Özer, A. Gangal, “Reconstructing Ellipsoids from Its Three Projections”, Proc. 8th Mediterranean Electrotechnical Conference, Bari, Italy, Vol.2, 1079-1082, 1996.

F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • E. Yılmaz, V. Baysal, M. Özer, “Hodgkin-Huxley Nöronunda Titreşimsel Rezonans”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 • V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Küçük-Dünya Nöral Ağlarında Öz-sinapsın Lokal Ritmik Aktivite İletimine Etkileri”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 • R. Uzun, M. Özer, “Kanal Bloklamının İlk Spayk Latans Zamanı Üzerindeki Etkisi”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 • H. Erkaymaz, M. Özer, C. Kaya, “Ön Eşik Filtreleme Algoritması ile EOG Temelli Akıllı Yön Tespit Sistemi”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 • U. İleri, A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Kortikal Düzensiz Spayk Aktivitesinde Kısa-Dönem Sinaptik Depresyon Ve Dinamik Ateşleme Eşiğinin Rolü”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 • A. Çalım, U. İleri, M. Uzuntarla, M. Özer, “Sinaptik İletim Güvenilirliğinin Nöronal Ateşleme Düzenliliğine Etkileri”, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2015), Malatya, 16-19 Mayıs 2015.
 • V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Öz-sinapsın Ölçeksiz Ağlarda Zayıf Lokal Ritmik Aktivite İletimine Etkileri”,  13.Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK2015), Konya, 30 Nisan-3 Mayıs 2015.
 • V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Ölçeksiz Nöral Ağlarda Periyodik Kuplajın Eşik-Altı Sinyal Kodlamaya Etkileri”, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELOCO’2014) Bursa, 27-29 Kasım, 2014.
 • U. İleri, A. Çalım, M. Özer, M. Uzuntarla, “Sinaptik Depresyon Ve Fasilitasyonun Nöronların Latans Kodlama Performansına Etkileri”, 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul, 28-31 Mayıs 2014.
 • A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Nöron Popülasyonlarında Sinaptik Dinamiklerin Ve Heterojenliğin Eşik Altı Sinyallerin İşlenimine Etkileri”, ”, 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul 28-31 Mayıs 2014.
 • V. Baysal, E. Yılmaz, M. Özer, “Periyodik Kuplajın Ölçeksiz Nöronal Ağda Ateşleme Düzenliliğine Etkisi”, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2014), Trabzon, 23-25 Nisan, 2014.
 • A. Çalım, M. Uzuntarla, M. Özer, “Effects of Heterogeneity on Information Processing in Biological Neural Networks”, IEEE 22th Signal Processing and Communications Applications (SIU 2014), Trabzon, Turkey, 23-25 Nisan 2014.
 • A. Narin, Y. İşler, M. Özer, “Konjestif Kalp Yetmezliğinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ile Teşhisinde Sınıflandırıcı Başarımlarının Karşılaştırılması”, IEEE 21th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2013), Girne / KKTC, 24-26 April 2013.
 •  O. Erkaymaz, M. Özer, N. Yumuşak, “İleri Yönlü Yapay Sinir Ağlarında Küçük-Dünya Ağ Topolojisinin Öğrenme Performansına Etkisi”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010), Kayseri, 21-24 Haziran 2010.
 •  U. Orhan, M. Özer, M. Hekim, “Kümelemeye Dayalı Olasılık Dağılımı Ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak EEG İşaretlerinden Epilepsi Teşhisi”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010), Kayseri, 21-24 Haziran 2010.
 •  U. Orhan, M. Hekim, M. Özer, “EEG İşaretlerinin Çok-katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı Modeli İle Sınıflandırılmasında Ayrıklaştırma Yaklaşımı”, 15.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2010, Antalya, 21-24 Nisan 2010.
 •  R. Uzun, M. Özer, “Miyelinli Aksonlarda Kanal Gürültünün Spayk Yayılımına Etkisi”, 15.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2010, Antalya, 21-24 Nisan 2010.
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, E. Köklükaya, “Gürültülü İleri Yönlü Biyolojik Sinir Ağlarında Ateşleme Oranı İletimi”, IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, 22-24 Nisan 2010.
 •  R. Uzun, M. Özer, “Kanal Bloklamanın Miyelinli Aksonlarda Spayk Yayılımına Etkisi”, IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, 22-24 Nisan 2010.
 •  E. Yılmaz, M. Özer, B. Şen, “Stokastik Ölçeksiz Nöral Ağda Eşik-altı Uyartımın Kodlanması”, IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, 22-24 Nisan 2010.
 •  U. Fesli, R. Bayır, M. Özer “Düşük güçlü Bir Hybrid System Tasarımı Ve Uygulaması”, Nuclear & Renewable Energy Resources Conference with International Participation, Ankara, p.181-186, 2009.
 •  O. Çelen, M. Özer, “Matris Temas Sensör Dizinleri Kullanarak Ayak-Basınç Profilinin Çıkartılması”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2008, 184-186, 2008
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, “Biyolojik Nöral Ağda Ağ Topolojisi ve İyon Kanal Gürültüsünün Uzaysal Senkronizasyona Etkileri”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2008, 225-228, 2008.
 •  M. Ali Özsoy, M. Özer, M. Uzuntarla, “Gürültü ve Sinaptik Etkileşimin Nöron Ağı Senkronizasyonuna Etkileri”, XIII. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2007, 139-143, İstanbul, 2007.
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, “Membran Potansiyelindeki Eşik-Altı Dalgalanmaların Nöron Ateşleme Eşiğine Etkisi”, XIII. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2007, 134-138, İstanbul, 2007.
 • , O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, “Sinaptik Arkaplan Aktivitesinin İstatistiksel Parametrelerinin Kortikal Nöronların Ateşleme Düzenliliğine Ve Etkin Bekleme Periyoduna Etkisi”, XIII. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2007, 144-148, İstanbul, 2007.
 •  M. Ali Özsoy, M. Uzuntarla, M. Özer, “Change in Response Time of Neuronal Populations with Noise, Synaptical İnteractions and Stimulus Frequency”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007.
 • M. Özer, O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, “Effect of the Correlation in Synaptic Background Inputs on the Regularity of Neocortical Neuron Firing Activity”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007.
 •  O. Erkaymaz, M. Uzuntarla, M. Özer, “Sinaptik Arkaplan Aktivitesindeki Korelasyonun Neokortikal Nöronların Latansına Etkisi”, VI. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Karabük, 9-13 Nisan 2007. (D2)
 • S. N. Ağaoğlu, M. Özer, “Stokastik İyon Kanallarına Sahip Tek-Bölmeli Nöron Modelinin Eşik-Altı Periyodik Uyartıma Tepkisinin Spikelar Arası Zaman Aralığı Histogramlarına Dayalı Olarak İncelenmesi”, 1. İyon Kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi, 43-44, İsparta, 14-16 Eylül 2006.
 • K. Zengin, M. Özer, “İyon Kanal Gürültüsünü Chow-White Algoritmasına Dayalı Olarak Modelleyen Bir Bilgisayar Yazılımı”, 1. İyon Kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi, 51-52, İsparta, 14-16 Eylül 2006.
 • S. N. Ağaoğlu, M. Özer, “Sıcaklığın Stokastik İyon Kanalları İçeren Nöron Dinamikleri Üzerindeki Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 280-283, Bursa, 2006.
 • nbsp;K. Zengin, M. Özer, “Tek-Bölmeli Nöronların Stokastik Davranışını Modelleyen Bir Bilgisayar Yazılımı”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 284-287, Bursa, 2006.
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, “Nöronların İletişiminde Sezgisel Senkronizasyon”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 201-204, Bursa, 2006.
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, “Yapısal Gürültü Karakteristiğinin Nöron Çalışma Dinamiklerine Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2006, 205-208, Bursa, 2006.
 •  N. H. Ekmekci, M. Özer, “DC Uyartımların Stokastik Nöron Dinamiklerine Etkisi”, IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 17-19 Nisan 2006.
 •  N. Ağaoğlu, M. Özer, “Stokastik İyon Kanallarına Sahip Tek-Bölmeli Bir Nöron Modelinin Eşik-Altı Periyodik Uyartıma Tepkisindeki Düzenlilik”, V. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Zonguldak, 10-14 Nisan 2006. (D3)
 •  M. Uzuntarla, M. Özer, “İki Farklı Gürültü Modeli İçin Nöronal Spike Üretim Aktivitesi Ve Eşikaltı Periyodik Uyartım Arasındaki Senkronizasyon”, V. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Zonguldak, 10-14 Nisan 2006. (D4)
 • N. H. Ekmekci, M. Özer, “Sinaptik Gürültü ve Potasyum Kanal Bloklamanın Nöron Dinamiklerine Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, 515-518, İstanbul, 22-25 Eylül 2005.
 • E. Öztürk, M. Özer, “Nöronlarda Kanal Bloklamasının Eşik-Altı Gerilim Dalgalanmaları Üzerine Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, 519-522, İstanbul, 22-25 Eylül 2005.
 • Ş. Cinal, N. H. Ekmekci, M. Özer, “Stokastik Nöron Modellerinin Simulink İle Benzetimi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, 458-461, İstanbul, 22-25 Eylül 2005.
 • E. Öztürk, M. Özer, “Nöronlarda Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları ve Fenomenolojik Empedans İlişkisi”, XI. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2005, İstanbul, 2005.
 • N. H. Ekmekci, M. Özer, “Eşik-altı Uyartımların Stokastik Nöron Dinamiklerine Etkisi”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, 16-18 Mayıs 2005.
 • E. Öztürk, M. Özer, “Gerilim-kapılı Potasyum ve Sodyum Kanallarının Tek Kanal Özellikleri”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, 16-18 Mayıs 2005.
 • N. H. Ekmekci, M. Özer, “Kanal Gürültüsünün Stokastik Sodyum Kanallarının Inaktivasyondan Kurtulmalarına Etkisi”, IV. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 25, Mersin, 29 Mart-2 Nisan 2005. (D9)
 • E. Öztürk, M. Özer, “Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları ve İyon Kanal Bloklanması Arasındaki İlişki”, IV. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 25, Mersin, 29 Mart-2 Nisan 2005. (D8)
 • E. Öztürk, M. Özer, “Wang-Buzsaki Nöron Modelinde Eşikaltı Gerilimlerde Oluşabilecek Kanal Gürültüsünün Modellenmesi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2004, 239-243, Bursa, 8-12 Aralık 2004.
 • N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Nöron Modellemede Gürültü Analizi için Stokastik Hodgkin-Huxley Modeli”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2004, 244-248, Bursa, 2004.
 • N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Osilasyon Yapan Elektrik Alanın Gerilim-Kontrollü İyon Kanal (In)Aktivasyon Kapı Davranışına Etkisi”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 119-123, İstanbul, 2004.
 •   E. Öztürk, M. Özer, “Plant Nöron Modelinde Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 227-232, İstanbul, 2004.
 •  İ. Türker, Y. İşler, N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Hodgkin-Huxley Nöron Modelinin Benzetimi için Bir Bilgisayar Yazılımı”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 124-127, İstanbul, 2004.
 •  Y. İsler, N. H. Ekmekçi, M. Özer, “Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Kablo Kuramına Dayalı Bir Bilgisayar Yazılımı”, X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 128-132, İstanbul, 2004.
 • M. Özer, R. Erdem, “Hücre Zarında Bulunan Gerilim-Kapılı İyon Kanallarının Dinamiğinin Yol Olasılık Yöntemi Kullanılarak Modellenmesi”, IX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2003, 53-57, İstanbul, 2003.
 • M. Özer, Y. İşler, “Nöronların Tek-Bölmeli Modelinin Simülasyonu için bir Bilgisayar Yazılımı”, IX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2003, 47-52, İstanbul, 2003.
 • M. Özer, Y. İşler, “Nöronların Simülasyonu İçin Yeni Bir Bilgisayar Yazılımı”, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Cilt I, 133-142, İstanbul, 2003.
 • M. Özer, E. Öztürk, R. Hacıoğlu, “Morris-Lecar Nöron Modelinde İyonik Akım İletkenliklerinin Sistem Denge Noktalarına Etkileri”, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Cilt I, 143-150, İstanbul, 2003.
 • M. Özer, R. Erdem, “İyonik Kanal Aktivasyon Kapılarının Dinamik Davranışı İçin Yeni Bir Model”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2002, Cilt II, 289-293, Bursa, 2002.
 • M. Özer, R. Erdem, “İyonik Kanal Aktivasyon ve İnaktivasyon Kapılarının Kinetik Denklemleri İçin Yeni Bir Yaklaşım”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2002, Cilt II, 286-288, Bursa, 2002.
 • M. Özer, N. Tutkun, “Pasif Dendritlerde Kablo Teoremi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’2002, Cilt II, 280-285, Bursa, 2002.
 •  T. Kayıkçıoğlu, M. Özer, “Elipsoidlerin İki-Boyutlu İzdüşümlerinden Elde Edilmesi”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Cilt II, 819-822, Bursa, 1995.

 G. Seminerler

 • Determination of rate kinetics in ion channels by the Path Probability method (PPM) and Onsager Reciprocity Theorem (ORT)”, Universite Rene Descartes, CNRS Laboratory of Neurophysics and Physiology, 20 Aralık 2006, Paris, Fransa.
 • İyon Kanal Gürültüsünün Nöron Dinamiklerine Etkisi”, Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, 7 Nisan 2006, İstanbul.
 • “Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Akademik Çalışmalarına ve Bölümün Geleceğine Genel Bakış”, ZKÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 13 Nisan 2005.
 • “Dynamics of Voltage-Gated Ion Channels in Cell Membranes by the Methods of the Statistical Physics”, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 19 Aralık 2003, Ankara.
 • “Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Etkinlik Alanları ve İş Olanakları”, Zonguldak Fen Lisesi, 2002.

H. Projelerde Yaptığı Görevler

 • Otomotivler ve Rüzgâr Enerjisi için Sabit Mıknatıslı Alternatör Üretimi, SANTEZ Projesi, Araştırmacı, 2008-2010.
 • Kortikal Nöronlarda Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları ve Sinaptik Korelasyon Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, ZKÜ BAP 2007/2-45-08-08, Yönetici, 2007-2009.
 • TÜBİTAK Formula G 2006 Yarışı, ZKÜ Günyüzü Güneş Aracı Projesi, Danışman ve Genel Koordinatör.
 • New Sources in IR Lasers Formed by New Semiconductor Compositions and Heterostructures, NATO Projesi, PST.CLG.980089, Araştırmacı, 2003-2005.

TECRÜBELER

Almış Olduğu Ödüller

 • 14 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen Türk Kızılayı Olağan Genel Kurulu’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 günde 1.267 ünite kan alınmasına vesile olan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’e altın madalya ve madalya beratı takdim edilmiştir.
 • TUBITAK Research Grant, The Functional Impact of Ion Channel Kinetics in Central Neurons, Université Paris Descartes, UMR 8119 CNRS, Laboratory of Neurophysics and Physiology, Paris, France, Haziran 11-Ekim 8, 2007.,
 • Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Yayın Ödülü (2006), “Determination of Rate Kinetics in Ion Channels by the Path Probability Method and Onsager Reciprocity Theorem”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 357:397-414, 2005.
 • TUBITAK-BAD (Beyin Araştırmaları Derneği) Yayın Ödülü, “An Improved Nonlinear Thermodynamic Model of Voltage-Dependent Ionic Currents”, NeuroReport, 15(12):1953-1957, 2004.
 • NATO Science Fellowship, Modulatory Role of Sigma Signaling in Electromechanical Coupling of Isolated Cardiomyocyte and Heart, Brno University of Technology, Czech Republic, Temmuz-Eylül 2004.

 Profesyonel Aktiviteler

 • International Program Committee, 19th Biennial International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2010.
 • Hakemlik: PLoS Computational Biology, BioSystems, International Journal of Nonlinear Mechanics, Brain Research, Biophysical Journal.
 • Hakemlik, 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 21-24 Nisan 2010, Antalya, Türkiye.
 • Organizing and Scientific Committee, The International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2008) and The V-th International Colloquium of Mathematics in Engineering and Numerical Physics (MENP-5), October 8-11, 2009, Romania.
 • Hakemlik, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu IATS’09, 13-15 Mayıs, 2009, Karabük, Türkiye.
 • Scientific Committee, The International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2008) and The V-th International Colloquium of Mathematics in Engineering and Numerical Physics (MENP-5), August 29-September 2, 2008, Romania.
 • International Program Committee, 19th Biennial International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008.
 • Scientific Committee, The International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems, October 5-7, 2007, University Politehnica of Bucharest, Romania.
 • Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 3.Ulusal Sempozyumu Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • 18th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006, Review Board.
 • Czech Science Foundation, Proje Değerlendirme Komite Üyesi (102/07/1473)

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ

 • Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi 2010– Halen
 • Teknik Kurul Üyesi: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) , 2015-Halen
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanı : 2015-
 • Başkan Vekili: İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW), Ekim 2013-Halen
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Ekim 2012-Halen
 • Genel Kurul Üyesi: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) , 2012-Halen
 • Genel Kurul Üyesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 2009-Halen
 • Danışman: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2009-2010
 • Rektör Yardımcısı: Karabük Üniversitesi, 2010
 • Profesör: Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2010
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2006-2010
 • Yardımcı Doçent Atama Değerlendirme Komisyon Üyeliği: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2006-2010
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Alt Komisyon Üyeliği: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2006-2010
 • Doçent: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2005-2010
 • Bölüm Başkanı: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2004-2010
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 2006-2009
 • Yardımcı Doçent: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2002-2005
 • Bölüm Başkan Yardımcısı: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2002-2004
 • Öğretim Görevlisi: Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu, Elektrik Programı,1994-2002

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin