Panel: 15 Temmuz; Özgürlük Destanı

Sergi: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

Tarih: 13 Temmuz Cuma
Saat: 14.00
Yer: Sezai Karakoç Fuaye Alanı

Panel: 15 Temmuz; Özgürlük Destanı

Moderatör:      Doç. Dr. Hasan MEYDAN

Konuşmacılar: Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL - (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi)
                          Dr. Fahrettin POYRAZ - (22. 23. ve 24. Dönem Milletvekili) 
                          Öğr. Gör. Ali Osman SEZER - ( Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Tarih: 13.07.2018 Cuma
Saat: 14:00
Sezai Karakoç Kültür Merkezi 

10 Temmuz 2018

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin