Tıp Fakültesi Dönem I., II.,III. öğrencilerinin Derslerinin başlaması

18/09/2017