Yıl içi başarı notlarının BİM ortamına girilmesi.

13/03/2017 - 20/05/2017