Akademik
Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları
 • Fizik Anabilim Dalı
 • Kimya Anabilim Dalı
 • Matematik Anabilim Dalı
 • Biyoloji Anabilim Dalı
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Nanoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Metalurji ve Malzeme Müh. (Sakarya Üni. Ortak)
 • Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
 • İlköğretim Anabilim Dalı
  Fen Bilgisi Eğitimi YL. Programı
  Matematik Eğitimi YL. Programı
 • Biyoloji Tezsiz YL.
Doktora Programları
 • Fizik Anabilim Dalı
 • Kimya Anabilim Dalı
 • Matematik Anabilim Dalı
 • Matematik Anabilim Dalı (Sakarya Üni. Ortak)
 • Biyoloji Anabilim Dalı
 • Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Sakarya Üni. Ortak)
 • Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (Sakarya Ün. Ortak)
 • Nanoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  İş Sağlığı YL. Programı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doktora Programları
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Endodonti Anabilim Dalı (Gazi Üniv. -ortak)
 • Fizyoloji Anabilim Dalı (Kocaeli Üniv.-ortak)
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (Kocaeli Üniv.-ortak)
 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Gazi Üniv. ortak)
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları
 • İşletme
  İşletme (Tezsiz YL. II. Öğretim Programı)
  Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tezsiz YL Programı)
  Pazarlama ve Satış Yönetimi (Tezsiz YL Programı)
  İşletme Uzaktan Eğitim (Tezsiz YL Programı)
 • İktisat Anabilim Dalı
  İktisat Uzaktan Eğitim (Tezsiz YL. Programı)
 • Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
 • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
 • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Sakarya Üni. Ortak)
 • Pazarlama ve Satış Yönetimi
 • Maliye Anabilim Dalı
 • Maliye Anabilim Dalı (Sakarya Üni. Ortak)
 • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Sakarya Üni. Ortak)
 • İş Sağ. ve Güv. Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) (Tezsiz YL. II. Öğretim)
 • Tarih (Sakarya Üni. Ortak YL)
 • Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz II. Öğr. YL
Doktora Programları
 • İşletme Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı (Bartın Ün. Ortak)
 • İktisat Anabilim Dalı
 • İktisat Anabilim Dalı (Kocaeli Üni.(Ortak)
 • Maliye Anabilim Dalı (Sakarya Üni. Ortak)
 • Tarih (Sakarya Üni. Ortak)
BEÜ üç yıldır Green Metric sıralamasında Türkiye birincisi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin